Kriminalomsorgen

Åna fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører straffereaksjoner og varetektsfengsling. Region sørvest har det overordnede ansvaret  for kriminalomsorgen i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder, med fengsler og friomsorgskontorer. Det er ca 600 årsverk i regionen. Regionadministrasjonen er lokalisert i Sandnes. Region sørvest rapporterer til Kriminalomsorgsdirektoratet.
 

Åna fengsel i Hå kommune er et av fengslene i Region Sørvest. Fengselet har plass til 164 innsatte og har 164 tilsatte. Fengselet ligger i et naturskjønt område ved Nærbø på Jæren. Åna fengsel er et av de største fengslene i landet.  Her er et positivt og godt arbeidsmiljø.

 

Fengselsinspektør - aspirantleder - Ny utlysing.

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen
 • Nettside
 • Kommune
 • Jobbnorge-ID
  144417
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger