Kriminalomsorgen region øst

Oslo friomsorgskontor

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Oslo friomsorgskontor hovedoppgave er å gjennomføre dommer på samfunnsstraff, gjennomføre program mot ruspåvirket kjøring, følge opp prøveløslatte og utarbeide personundersøkelser til bruk i straffesaker i tillegg til straffegjennomføring med elektronisk kontroll


Førstekonsulent Elektronisk kontroll, faste stillinger

Oslo friomsorgskontor utlyser 4 faste stillinger som førstekonsulent med tiltredelse 2. januar 2018.
Stillingene forbeholdes bevilgning i budsjett 2018. Ved intern ansettelse kan det bli ledig vikariat.

EK innebærer at domfelte som oppfyller vilkårene kan gjennomføre ubetinget fengselsstraff i egen bolig med fotlenke. Straffegjennomføringsformen ble innført i 2008 og gjort landsomfattende i 2014. Oslo friomsorgskontor administrerer gjennomføringen av EK i Oslo og Akershus. Blant de tilsatte i EK skal det være jevn fordeling mellom fengselsfaglig- og sosialfaglig/annen høyere utdanning.

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll utvides med flere soningsplasser fra 01.01.2018 og vi vil derfor øke med 4 nye faste stillinger i henholdsvis Oslo og Lillestrøm.

Arbeidsoppgaver:

 • Vurdere om domfelte er egnet for soning med elektronisk kontroll.
 • Iverksette, administrere og kontrollere straffegjennomføringen.
 • Tilrettelegge og følge opp faglig innhold. Drive planmessig endringsarbeid i samarbeid med hjelpeapparatet.
 • Kontrollere at vilkår for straffen blir overholdt.
 • Ved behov må en også påregne å ta del i andre typer straffegjennomføring i friomsorgen.

Kvalifikasjoner:

 • Fullført og bestått fengselsbetjentutdanningen, og/eller sosialfaglig høyskoleutdanning på bachelornivå.
 • Søkere må ha gode datakunnskaper, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Tilleggskompetanse som videreutdanning og
 • Fremmedspråk er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid i kriminalomsorgen eller annen erfaring med målgruppen kan være en fordel
 • Førerkort kl. B

 Personlig egenskaper

 • Analytisk
 • Fleksibel
 • Tilpasningsdyktig
 • Engasjert

 Tilsettingsvilkår:

 • Stillingen blir lønnet som førstekonsulent Kode 1408 etter satsene i statens lønnsregulativ, LR 21, alternativ 8 med fratrekk av 2 % til Statens Pensjonskasse. Prøvetid vil bli benyttet.
 • Det må ikke være noe å utsette på vandelen til tilsatte i kriminalomsorgen. Det kreves uttømmende politiattest ved tilsetting. Tjenestested vil være Oslo og Akershus.
 • Turnusarbeid gjelder for stillingen. Arbeidsoppgaver og arbeidstiden kan bli endret.

Oslo friomsorgskontor er en IA bedrift. Kriminalomsorgen har et personalpolitisk mål om at tilsatte i staten skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Vi oppfordrer derfor personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

Etter offentlighetsloven §25, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret til ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Mer informasjon om kriminalomsorgen finnes på www.kriminalomsorgen.no

Informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til koordinator Rune Berntsen på mob 488 92 938 eller avdelingsleder Magnus T. Boutera mob 92273010.

Vi tar kun imot elektroniske søknader.
Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stilling". Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på telefon 75 54 22 27

Søknadsfrist: 1. desember 2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes Romerike, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Oslo, Rælingen, Skedsmo, Ski, Sørum, Ullensaker, Vestby, Ås
 • Jobbnorge-ID
  144403
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger