NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU Universitetsbiblioteket leverer tjenester til NTNUs forskere og studenter, og legger vekt på å ha en aktiv dialog med fagmiljøene med mål å bidra til å styrke NTNUs forskning og undervisning. Universitetsbiblioteket har en sterk satsing på nettbaserte tjenester.

Førstebibliotekar/universitetsbibliotekar innen psykologi

Vi søker en engasjert og utviklingsorientert medarbeider som skal styrke bibliotekets fagkompetanse innen psykologi. Ansvar også for andre fag kan pålegges basert på kompetanse og behov. Du skal inngå i et samarbeid med kolleger som samlet skal dekke NTNUs fagtilbud innen humaniora, samfunns- og utdanningsvitenskap.

 

Digital kompetanse og fortrolighet med ulike dataverktøy er en forutsetning. De fleste av bibliotekets faglige ressurser er digitale. UB ønsker å styrke sin kompetanse innen analyseverktøy og statistikk, tilleggskompetanse på disse feltene er derfor av spesiell interesse.

 

Stillingen er plassert i Bibliotekseksjon for humaniora, samfunns- og utdanningsvitenskap. Seksjonen har 24 medarbeidere fordelt på tre fysiske bibliotek og har ansvar for bibliotektilbudet til ansatte og studenter ved Fakultet for humaniora og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Stillingen vil for tida være plassert ved Biblioteket Dragvoll.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Levere støtte til forskning og vitenskapelig/faglig publisering
 • Utvikle og vedlikeholde bibliotekets samlinger/digitale informasjonsressurser innen avtalte fagområder
 • Undervise og veilede studenter og ansatte i informasjonssøking og referansehåndtering mm.
 • Levere informasjonstjenester til studenter og ansatte
 • Delta i bibliotekets daglige drift, bla publikumsbetjening
 • Være et aktivt bindeledd mellom universitetsbiblioteket og fagmiljøet
 • Delta i utviklingsprosjekter ved biblioteket 

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning på master- eller doktorgradsnivå innen psykologi
 • Erfaring fra undervisning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kunnskaper om og interesse for bruk av informasjonsteknologi 

Det er ønskelig med kunnskaper om og gjerne erfaring med:

 • forskning og forskningsmetoder
 • faglig/vitenskapelig publisering
 • bruk av analyseverktøy og statistikk

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og søker deg som:

 • har svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og en utpreget serviceinnstilling
 • er resultat- og utviklingsorientert, og som ønsker å delta aktivt i utviklingen av universitetsbiblioteket som en ressurs for forskning og utdanning ved NTNU
 • er fleksibel, engasjert og kreativ
 • er en pådriver og initiativtaker med god gjennomføringsevne
 • er selvstendig og utfører varierte arbeidsoppgaver. 

Den som tilsettes vil få personlige og profesjonelle utviklingsmuligheter, mulighet til å forme sine egne arbeidsoppgaver samt kunne påvirke bibliotekets utvikling. Stillingen gir en unik mulighet til å arbeide med varierte, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et etablert og kunnskapsrikt arbeidsmiljø med gode kolleger. Tett kontakt med fagmiljøene er en viktig del av arbeidet.

 

Søkere med doktorgrad tilsettes som førstebibliotekar, med mastergrad som universitetsbibliotekar. Intern opplæring gis for å dekke behovet for bibliotekkompetanse i stillingen. I stilling som universitets-/førstebibliotekar er det anledning til etter søknad å benytte inntil 20 % av arbeidstida til bibliotek-/spesialfaglige forsknings- og utviklingsoppgaver.

 

Vi kan tilby:

 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • En av landets beste pensjonsordninger
 • Mulighet for boliglån i Statens pensjonskasse med gunstige vilkår 

Lønnsvilkår m.m.

Førstebibliotekar: Kode 1200, lønnsramme 24, lønnes normalt fra kr 508.800 – 590.000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.

Universitetsbibliotekar: Kode 1199, lønnsramme 25, lønnes normalt 443.900 – 482.500 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.

 

Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos seksjonssjef Harald Bøhn, tlf. 918 97262,  harald.bohn@ntnu.no.

  

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner send søknad elektronisk via www.jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester innen 23.11.17. Søknaden har NTNU-nr. 110/17. 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  144387
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 110/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger