NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Avdeling for studieadministrasjon har ca 80 medarbeidere, derav ca 45 i Trondheim. De øvrige i Ålesund og Gjøvik.

Vi yter service i form av studieadministrative tjenester overfor søkere, studenter, ferdige kandidater og fakulteter/institutter. Avdelingen har ansvaret for opptak, time- og romplanlegging, forvaltning av undervisningsareal, planlegging og gjennomføring av eksamen, produksjon av vitnemål og for arbeidsoppgaver knyttet til de studieadministrative systemene som benyttes, som Felles Studentsystem (FS) og Studentweb.

Avdelingen har mange spennende utviklingsoppgaver som skal bidra til at NTNU lykkes med å nå sine mål fremover. Vi har en omfattende kontakt internt på NTNU og innenfor utdanningssektoren både nasjonalt og internasjonalt.

FØRSTEKONSULENT – vikariat ved Opptaksgruppen

I Avdeling for studieadministrasjon er det ledig et års vikariat i 100% stilling. Arbeidssted er i Trondheim. 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
• saksbehandling av opptak til 2- årige masterprogram
• saksbehandling av opptak til forskerkurs og phd-emner
• informasjon og veiledning av søkere

Endringer i arbeidsoppgaver vil kunne skje som følge av interne omrokkeringer. Det er ønskelig med tiltredelse fra begynnelsen av februar 2018.

Kvalifikasjonskrav:
• minimum 3-årig utdannelse på universitets-/høgskolenivå, men lang og relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
• god kjennskap til utdanningssystemet i Norge
• gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
• det er ønskelig med gode kunnskaper i bruk av sentrale Windows-verktøy, spesielt i Microsoft Excel, og kompetanse i bruk av Felles studentdatasystem for universitet og høyskoler (FS).
• søkere med studieadministrativ erfaring vil bli foretrukket 

Det er en fordel at du har:
• Erfaring med saksbehandling av søknader om opptak til høyere utdanning
• Erfaring med saksbehandling og bruk av regelverk

Vi ønsker deg som:
• Er nøyaktig og strukturert
• Har evne til å jobbe under press i perioder
• Liker å jobbe i team og viser evne til å søke gode løsninger


Det legges vekt på personlig egnethet. Stillingen krever at stillingsinnehaveren må kunne arbeide selvstendig, nøyaktig og målrettet, være serviceorientert og ha gode samarbeidsevner.
Vi kan tilby et inkluderende og tverrfaglig arbeidsmiljø, med fokus på å utvikle medarbeidere. Vi har også ordninger som fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt gruppeleder for Opptak Ida Ranes, tlf 9189 7416 eller e-post: ida.ranes@ntnu.no eller avdelingsleder for Studieadministrasjon Knut Veium, tlf  917 93 111 e-post: knut.veium@ntnu.no

Lønnsvilkår m.v.:
Stillingen lønnes som førstekonsulent kode 1408, med minimum årslønn kr 361 700,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 404 000,- til 451 300,- brutto pr. år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.  Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Søknad sendes elektronisk via denne siden (www.jobbnorge.no) med CV, vitnemål og attester innen 26.11.17. Søknaden har NTNU-nr. 103/17.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Opptakskontoret
 • Jobbnorge-ID
  144361
 • Intern-ID
  NTNU nr. 103/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger