Kriminalomsorgen region øst

Oslo fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Oslo fengsel har nylig fullført en stor omstilling. Avdeling A ved fengselet er lagt ned, og antall innsatte og ansatte redusert. Etter sommeren 2017 er det 11 avdelinger igjen ved Oslo fengsel, og rundt 240 innsatte og 220 ansatte. Ved Oslo fengsel legges det stor vekt på aktivisering av innsatte og utvikling av kontaktbetjentrollen. Ved fengselet arbeider det faggrupper innen fangebehandling, verksdrift og administrasjon. Det er en arbeidsplass med et høyt tempo og mange spennende oppgaver. Vi har et godt arbeidsmiljø med fleksible arbeidstidsordninger, rimelig kantine og treningsfasiliteter.


Fengselsførstebetjent/vaktleder ved Oslo fengsel - vikariat

Det er et ledig vikariat som fengselsførstebetjent/operativ vaktleder i turnus ved Oslo fengsel med snarlig tiltredelse og varighet til 31. august 2018. Det vil være mulighet for forlengelse og fast tilsetting.

 

Arbeidsoppgaver

 • Sikkerhetsmessig totalansvar for den daglige driften av enheten, spesielt på natt og helligdager.
 • Koordinering og disponering av personale etter en sikkerhetsmessig vurdering for best mulig måloppnåelse i tråd med enhetens målsettinger.
 • Gjennom sitt brede arbeidsfelt bidra til å skape et positivt arbeidsmiljø innad i hver avdeling og mellom avdelingene.

 

Kvalifikasjonskrav

Den tilsatte må ha:

 • Bestått fengselsbetjentutdanning ved KRUS

Den tilsatte bør ha:

 • Erfaring med operativ ledelse
 • Kunnskap til Kompis og Doculive

Personlige egenskaper:

 • Det legges vekt på god fengselsfaglig dyktighet, spesielt i forhold til det sikkerhetsmessige ansvaret.
 • Videre kreves det gode lederegenskaper samt evne og vilje til oppfølging/veiledning og opplæring av enhetens tjenestemenn/kvinner.
 • Evne til å reflektere over situasjoner og ta gode beslutninger som er etisk fundamentert og i tråd med juridiske føringer.
 • Fleksibilitet, samarbeidsevne og evnen til å takle stress/vanskelige situasjoner vil være nøkkelord for den som skal tiltre stillingen.
 • Det legges vekt på personlig egnethet.

 

Vilkår

Stilling som fengselsførstebetjent/operativ vaktleder i turnus i kode 0265 lønnes i lønnstrinn 56 etter Statens lønnsregulativ. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

For tilsetting gjelder vanlige tilsettingsvilkår i staten, herav 6 måneders prøvetid.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til tilsatte i kriminalomsorgen. Ved tilsetting må uttømmende politiattest fremlegges. Vaksinasjonskort (tuberkulose/hepatitt A og B) må også fremlegges av den som tilsettes. Ved behov kan Oslo fengsel være behjelpelig med å tilrettelegge for vaksinasjon.

 

Annet

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og kvinner oppfordres til å søke.

I henhold til offentlighetsloven § 25, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret til ikke å bli ført opp på søkerlista.

Spørsmål kan rettes til fungerende sikkerhetsinspektør Arve Martinsen på telefonnr. 23 30 18 30.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen", Hvis du har problemer med utfyllingen av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post eller ring på telefon 75 54 22 27.

Søknadsfrist: 26. november 2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Åkebergveien 11
 • Jobbnorge-ID
  144350
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger