Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket, og skal medvirke til å samordne all statlig virksomhet, og har bl.a. omfattende tilsyns-, veilednings- og informasjonsoppgaver overfor kommunene. Embetet har 110 ansatte og er lokalisert i Statens Hus i Skien. Se for øvrig vår hjemmeside www.fylkesmannen.no/telemark

Regjeringen har besluttet at Fylkesmannen i Vestfold og Fylkesmannen i Telemark skal sammenslås fra 1. januar 2019. Det nye embetet skal samlokaliseres i Tønsberg, med unntak av en organisatorisk enhet som lokaliseres til Skien. Omfang og innhold i den organisatoriske enheten besluttes i den lokale prosessen og vil avklares som en del av prosessen med organisasjonskartet.

Rådgiver/seniorrådgiver - jurist

Rådgiver/seniorrådgiver 


Sosial- og helseavdelingen har ledig en 100% fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver.
Arbeidsoppgaver:
• Klagesaksbehandling, veiledning og tilsyn etter lov om sosiale tjenester i NAV
• Klagesaksbehandling, veiledning og tilsyn etter helse- og omsorgstjenesteloven
• Klagesaksbehandling, veiledning og tilsyn etter introduksjonsloven

Kvalifikasjoner som kreves for stillingen:
• Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
• Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning, fortrinnsvis fra saksbehandling på sosialtjenesteområdet og/eller omsorgstjenester

Personlige egenskaper som vektlegges:
• God skriftlig og muntlig formuleringsevne
• Samfunnsorientert, initiativrik og selvstendig
• Gode samarbeidsevner
• Gode praktiske ferdigheter i bruk av IKT-verktøy
• Evne til å håndtere hektiske/stressede situasjoner


Fylkesmannen tilbyr blant annet:
• Spennende og utviklende arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø.
• God personalpolitikk og velfungerende medbestemmelsesordninger.
• Gode pensjons- og boliglånsordninger
• Fleksibel arbeidstid.

Stillingen lønnes som rådgiver kode 1434, normalt fra kr. 516 000 – kr. 622 000. For spesielt godt kvalifiserte personer tilbyr vi kode 1364 seniorrådgiver. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til statens pensjonskasse.

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi søker å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med redusert funksjonsevne. Informer oss gjerne om dette.

Henvendelser kan gjøres i fortrolighet frem til søknadsfristens utløp. Senere blir søkernes navn gjort kjent i offentlig søkerliste.

For nærmere opplysninger om stillingen ta gjerne kontakt med fylkeslege Steinar Aase, tlf. 35586335/93812800 eller underdirektør Inger Tveit Espeland, tlf. 35586191/40404192.

Vi ber om at søknad, vedlagt vitnemål og relevante attester, sendes elektronisk via www.jobbnorge.no Referanser bes oppgitt.

Søknadsfrist: 26.11.2017

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Telemark
 • Nettside
 • Kommune
  Skien
 • Jobbnorge-ID
  144285
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger