NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Ledig stilling som stipendiat innen kreftforskning

Prosjektet er basert på en nordisk, randomisert fase II-studie hvor vi sammenligner høydosert thoraxbestråling med standard thoraxbestråling ved småcellet lungekreft med begrenset sykdomsutbredelse. Studien er finansiert av Kreftforeningen og Nordic Cancer Union. Prosjektet ledes fra NTNU og Institutt for klinisk og molekylær medisin http://www.ntnu.no/ikom.

Målsetningen med ph.d.-prosjektet er å undersøke om det er mulig å identifisere de pasientene som har størst risiko for alvorlige bivirkninger og i hvilken grad pasientenes funksjonsnivå reduseres som følge av behandlingen.

De viktigste arbeidsoppgavene i stillingen er kvalitetssikring av data, analyser og presentasjon av resultatene. Stipendiaten vil inngå i et tverrfaglig forskningsteam med ekspertise innen lungekreft og geriatrisk onkologi.

Det utlyses ph.d.-stilling i fire år (50% stiling i 2018-19, 100% stilling i 2020-21). Tiltredelse ønskes 1. januar 2018.

Krav til bakgrunn og kompetanse:

 • Gjennomsnittskarakter B eller bedre på graden (hvis karakterer på studiet), i tråd med NTNUs karaktersystem.
 • Lege som er spesialist i onkologi.
 • Erfaring med strålebehandling av eldre og skrøpelige ("frail") kreftpasienter.
 • Erfaring med oppfølging og rehabilitering av kreftpasienter.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Ønsket bakgrunn og kompetanse

 • Erfaring med klinisk forskning.

Personlige egenskaper

 • Er initiativrik og har evne til å arbeide systematisk og selvstendig.
 • Har god evne til å kommunisere og samarbeide på tvers av faglige skillelinjer.

Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Stilling som stipendiat avlønnes med minimum årslønn brutto kr 436 500 per år. Normal avlønning er fra kr 436 500-499 200 per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsetting som doktorgradsstipendiat betinger opptak til doktorgradsprogram ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Mer informasjon om doktorgradsutdanningen finnes her: http://www.ntnu.no/mh/phd

Følgende opplysninger må fremgå av søknaden og vedleggene:

 • CV
 • Vitnemål
 • Attester fra tidligere relevante arbeidsforhold.
 • Kontaktdata for 2-3 relevante referanser
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 25.11.2017.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med professor Bjørn Henning Grønberg, bjorn.h.gronberg@ntnu.no eller tlf. 72826170 / 47297878.

For opplysninger om søknadsprosessen ta kontakt med:
HR-konsulent Elisabeth Myrvang, e-post elisabeth.myrvang@ntnu.no.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  144284
 • Intern-ID
  17/33309
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger