Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er kompetansesenter for kriminalomsorgen i Norge. Vår hovedoppgave er å bidra til en kriminalomsorg av høy kvalitet ved å utvikle og formidle kompetanse. KRUS utdanner fengsels- og verksbetjenter, driver forsknings- og utviklingsarbeid og tilbyr videreutdanning for kriminalomsorgens ansatte. KRUS har ca 65 ansatte og holder til i nye og fine lokaler i Lillestrøm. Les mer om oss på nettsiden: www.krus.no

Fengselsførstebetjent

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har 1-2 midlertidige stillinger ledig til og med 30.11.19 med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse som:

 

Fengselsførstebetjent


Administrasjonsavdelingen har interne og eksterne service- og støttefunksjoner og har ansvar for oppfølging av aspirantene som gjennomfører fengselsbetjentutdanningen. 
KRUS har fått i oppdrag å ta opp et større antall aspiranter i 2017 og 2018, og søker derfor etter medarbeidere som kan bistå i dette arbeidet.

Fengselsførstebetjentene ved KRUS arbeider i team, hvor hver enkelt har sine spesialiserte ansvarsområder.

 

Sentrale arbeidsoppgaver for stillingene:

 • arbeidsgiveransvar for aspirantene, blant annet skikkethetsvurderinger
 • personalledelse
 • rekruttering og profilering, opptak/inntak
 • studie- og kursadministrasjon, generell saksbehandling og faglig utviklingsarbeid. Sekretariat for aspirantnemnda
 • samarbeid med opplæringsenhetene. 

KRUS er en organisasjon i stadig utvikling, endringer i organisatorisk tilknytning og ansvarsområder må forventes.

 

Kvalifikasjoner:

 • fengselsbetjentutdanning, gjerne av nyere dato og med gode resultater
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • leder- og/eller veiledererfaring fra kriminalomsorgen, fortrinnsvis leder med personalansvar
 • god kjennskap til relevant lov- og avtaleverk og kriminalomsorgens organisasjon. 

Vi kan vektlegge:  

 • lederegenskaper
 • personlig egnethet
 • praktisk-pedagogisk utdanning og/eller annen relevant høyere utdanning
 • erfaring med veiledning eller annen opplæringsvirksomhet
 • god kjennskap til nåværende pensum og eksisterende utdanningsmodell. 

Personlige egenskaper:

Vi søker medarbeidere som arbeider effektivt og strukturert og som vektlegger kvalitet og samarbeid. I arbeidet med opptak av aspiranter og oppfølging av disse, er det nødvendig å være fleksibel, utadvendt og engasjert, kunne arbeide selvstendig, ta initiativ og være beslutningsdyktig.

 

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver i en utdanningsinstitusjon i endring
 • muligheter for faglig utvikling
 • et utviklende arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid og kolleger med engasjement og høyt kompetansenivå
 • fleksibel arbeidstid og treningsmuligheter i arbeidstiden
 • gunstig medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som fengselsførstebetjent kode 0265, lønn kr 470 000 - kr 550 000. Lønnsplassering er avhengig av utdanning og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Andre vilkår:

Stillingene er midlertidig til 30.11.19 med mulighet for forlengelse, ev fast tilsetting. Prøvetiden er 6 måneder. Arbeidssted er Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som tilsettes. Tilsetting skjer under forutsetning av fremleggelse av tilfredsstillende utvidet politiattest.

Eventuelt ønske om at opplysninger om søker unntas offentligheten, vil bli vurdert ut fra bestemmelsene i offentlighetsloven § 25. Originale attester og vitnemål må forevises på eventuelt intervju.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov. KRUS er en IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Ønsker du mer informasjon om stillingene kan du kontakte administrasjonssjef Ellen Ekhaugen, tlf 450 33 587 eller fengselsinspektør Christian Øvergaard, tlf 907 91 059.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
 • Nettside
 • Kommune
  Skedsmo
 • Arbeidssted
  Lillestrøm
 • Jobbnorge-ID
  144258
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger