Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er kompetansesenter for kriminalomsorgen i Norge. Vår hovedoppgave er å bidra til en kriminalomsorg av høy kvalitet ved å utvikle og formidle kompetanse. KRUS utdanner fengsels- og verksbetjenter, driver forsknings- og utviklingsarbeid og tilbyr videreutdanning for kriminalomsorgens ansatte. KRUS har ca 65 ansatte og holder til i nye og fine lokaler i Lillestrøm. Les mer om vår virksomhet på nettsiden: www.krus.no

Midlertidige undervisningsstillinger i fengselsbetjentutdanningen

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor/høgskolelærer/rådgiver innen jus, samfunnsvitenskap, humanistiske fag, sikkerhet og sosialfaglig arbeid
 

Fengselsbetjentutdanningen er et to-årig akkreditert studie som fører frem til graden «Høgskolekandidat i straffegjennomføring». Fengselsbetjentutdanningen består i dag av emner relatert til jus, samfunnsvitenskap, humanistiske fag, sikkerhet og sosialfaglig arbeid. For mer informasjon om utdanningen, se www.krus.no.

 

KRUS har fått i oppdrag å ta opp et større antall aspiranter i 2017 og 2018, og søker derfor etter medarbeidere til Studieavdelingen som kan bistå i dette arbeidet. Har du erfaring med undervisning og veiledning og kompetanse innen ett eller flere av ovennevnte fagområder, kan dette være stillingen for deg.

 

Hovedoppgaver felles for alle stillingene: 

 • tverrfaglig undervisning og veiledning av aspiranter

 • koordinering, samarbeid, planlegging og evaluering internt i avdelingen og med øvrige avdelinger

 • faglig-administrative oppgaver.

 

Ut fra virksomhetens behov kan det bli endringer i arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering. Stillingene er midlertidige som angitt under, med mulighet for forlengelse og eventuelt fast tilsetting:

 

 

Høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis i juridiske emner – 1-2 stillinger med varighet til 14.10.18

 

Den som tilsettes vil inngå i emnegruppen for Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner. Det stilles krav til master i rettsvitenskap eller tilsvarende.

 

 

Høgskolelærer/høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelige emner – 2-3 stillinger med varighet til 31.12.18

 

Vi har behov for medarbeidere med kompetanse innen for eksempel pedagogikk, samfunnsvitenskap og sosialfaglig arbeid.

 

  

Rådgiver i fysisk maktanvendelse – 1 stilling med varighet til 30.06.18

 

Den som tilsettes skal være instruktør innenfor fysisk maktanvendelse og gi opplæring til instruktører i emnet. Andre oppgaver er fagutvikling innenfor fysisk maktanvendelse og deltakelse i opplæring når det gjelder rapportlære og sikkerhet. Det stilles krav til fengselsbetjentutdanning eller tilsvarende utdanning innen fysisk maktanvendelse og utforming av rapporter (rapportlære).

 

  

Kvalifikasjoner: 

 

Lang og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning. 

 • For alle stillinger er det ønske om relevant erfaring fra undervisning og veiledning og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning. Vi vil i tillegg vektlegge:  

 • undervisningserfaring fra høgskole eller universitet

 • erfaring fra kriminalomsorgen og god kjennskap til norsk kriminalomsorg og straffegjennomføring

 • fengselsbetjentutdanning

 • gode kommunikasjons- og formidlingsevner.

  

Personlige egenskaper:

 

Vi søker personer som er løsningsorienterte, har høy arbeidskapasitet og som kan arbeide strukturert og effektivt. Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig vektlegges.

  

 

Vi tilbyr: 

 • spennende arbeidsoppgaver i en utdanningsinstitusjon i endring.

 • mulighet for faglig utvikling.

 • et utviklende arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid og kolleger med engasjement og høyt kompetansenivå.

 • fleksibel arbeidstid og treningsmuligheter i arbeidstiden.

 • gunstig medlemskap i Statens pensjonskasse.

 • stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434/høgskolelærer kode 1007; lønn kr 460 000-560 000, høgskolelektor kode 1008, lønn kr 505 000-kr 600 000, førstelektor kode 1198/førsteamanuensis kode 1011; lønn kr 560 000-kr 662 000. Lønnsplassering er avhengig av utdanning og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

 

Andre vilkår:

 

Stillingene er midlertidige med mulighet for forlengelse og eventuelt fast tilsetting. Prøvetiden er 6 måneder. Arbeidssted er KRUS. Tiltredelse så snart som mulig.

 

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som tilsettes. Tilsetting skjer under forutsetning av fremleggelse av tilfredsstillende utvidet politiattest.
Eventuelt ønske om at opplysninger om søker unntas offentligheten, vil bli vurdert ut fra bestemmelsene i offentlighetsloven § 25. Originale attester og vitnemål må forevises på eventuelt intervju.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov. KRUS er en IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

 

 

Ønsker du mer informasjon om stillingene kan du kontakte dekan Kjersti Hove tlf: 415 70 672 eller studieleder Vigdis Hult tlf 400 25 545.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
 • Nettside
 • Kommune
  Skedsmo
 • Arbeidssted
  Lillestrøm
 • Jobbnorge-ID
  144257
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger