Avdeling for utvikling, administrasjon og forebyggende sikkerhet har ansvar for drift og utvikling i Forsvarsdepartementet. Avdelingen skal være en pådriver for at departementet til enhver tid har riktig kompetanse. Avdelingen skal drive god internstyring og bidra til god og enhetlig ledelse i departementet. Gjennom effektiv systemunderstøttelse og med koordinering av departementets interne arbeidsprosesser og arbeidsformer, skal avdelingen bidra til at departementet som helhet når sine mål. I tillegg til blant annet stabs- og kontorstøtte til administrativ og politisk ledelse, drift av bygningsmassen, arkiv og dokumentasjon, IKT, sikkerhet, intern økonomiforvaltning, lønn og personaladministrasjon, ivaretar avdelingen også forebyggende sikkerhet og etatsstyring av NSM.

Seniorrådgiver - IKT Virtualisering FD nr. 45/17

 

IKT-seksjonen som har ansvar for intern IKT samt drift og utvikling av nasjonale graderte IKT-plattformer søker etter en medarbeider i fast stilling som seniorrådgiver innenfor fagområdet virtualisering og datalagring.

 

Arbeidsoppgaver:
Den som tilsettes vil primært ha oppgaver innenfor IKT-drift, herunder virtualisering, datalagring og recovery, men må påregne arbeidsoppgaver innenfor seksjonens øvrige ansvarsområder ved behov.

 

Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte:

 • drift og vedlikehold av VMware plattform

 • drift og utvikling av hyperkonvergert infrastruktur

 • drift og utvikling av VDI plattform

 • drift av backup- og disaster recovery-løsninger

 • automatisering utrulling av operativsystemer og applikasjoner

 • daglig drift, utvikling og implementering av redundante, høytilgjengelige løsninger gjennom bruk av virtualiseringsteknologi

 • utarbeide kravspesifikasjon for nye løsninger

 • bidra til optimalisering og videreutvikling av eksisterende systemer

 • drift av krisestyringsverktøy

 • bistå med sikker drift og overvåkning av IKT-systemer

 • feilsøking på nivå 3 og 4

 • delta i IKTs hjemmevaktordning ved behov

    

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter en person som har følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (Bachelor/Master) eller Forsvarets tekniske skoler innenfor IKT. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

 • Minimum 5 års erfaring med de aktuelle teknologiene nevnt i arbeidsoppgavene

 • Erfaring med design, utvikling og drift av virtuelle løsninger i større IKT-driftsmiljøer

 • Erfaring med partisjonerte systemer

 • Erfaring med scripting/automatisering i powershell, vb script og batch.

 • Erfaring med automatisering og overvåking av IKT-systemer

 • Kjennskap til sikkerhetsloven og forskrift om informasjonssikkerhet med tilhørende veiledninger

 • Det kreves bakgrunn fra IKT driftsorganisasjoner og bred driftserfaring

 • Det er ønskelig med kompetanse på tilstøtende fagområder

 • Sertifiseringer på fagområder er ønskelig innen vmware, veeam og nutanix.

 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper:

Vi søker en positiv og faglig dyktig medarbeider som kan arbeide både selvstendig og i team, og som har følgende kvalifikasjoner:

 • er strukturert, systematisk og pålitelig

 • er løsningsorientert og fleksibel

 • har gode kommunikasjonsevner

 • mestrer et høyt aktivitetsnivå i hektiske situasjoner

 • gode samarbeidsevner

 • evner å se eget fagområde opp mot helhetlig løsning

 • evner å sette seg inn komplekse løsninger

 

Det er også viktig at du ønsker å stå på og kan være fleksibel i forhold til arbeidstider når det trengs. Den som blir tilsatt må kunne sikkerhetsklareres på Strengt Hemmelig/CTS-nivå.

 

Vi tilbyr:

 • allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

 • et godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer

 • fleksibel arbeidstid og sommertid

 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse

 • mulighet for trening i arbeidstiden, med tilgang til treningsanlegg

 • arbeidssted ved Akershus festning

 • gode muligheter for kurs og faglige oppdateringer

 

Stillingen vil bli lønnet som SKO 1448 seniorrådgiver i lønnsspenn 594 400 – 790 100. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte avdelingsdirektør Ketil Isnes

tlf. 23 09 61 92 eller seniorrådgiver Erik Kjenner tlf. 23 09 64 02.

 

Oppdatert CV må følge søknaden som merkes FD nr. 45/17 og sendes elektronisk via FDs jobbportal www.regjeringen.no/fd innen 20. november 2017

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Forsvarsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  144248
 • Intern-ID
  FD nr. 45/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger