Kriminalomsorgen region sør

Vestfold friomsorgskontor

Kriminalomsorgen gjennomfører de straffereaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen, Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) er overordnet 5 regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser. Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 700 ansatte i Buskerud, Vestfold og Telemark. Regionadministrasjonen ligger i Tønsberg.

Telemark friomsorgskontor har kontor i Skien og Vestfold friomsorgskontor holder til i Tønsberg. Friomsorgens oppgaver er å gjennomføre dommer på samfunnsstraff, gjennomføre program mot ruspåvirket kjøring, gjennomføre narkotikaprogram med domstolskontroll, følge opp prøveløslatte med møteplikt og prøveløslatte fra forvaring og utarbeide personundersøkelser til bruk i straffesaker, i tillegg til straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK). De to friomsorgsenhetene har en felles enhet for straffegjennomføring med EK på tvers av de to fylkene.Førstekonsulent

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) –førstekonsulent, faste stillinger

Under forutsetning av budsjettgodkjenning for 2018 vil det være åpning for faste stillinger som førstekonsulent ved straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) ved Telemark og Vestfold friomsorgskontor, EK enhet.

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) innebærer at domfelte som oppfyller vilkårene kan gjennomføre ubetinget fengselsstraff i egen bolig med fotlenke. Straffegjennomføringsformen ble innført i 2008 og gjort landsomfattende i 2014. Telemark og Vestfold friomsorgskontor administrerer gjennomføringen av EK i de to fylkene. Blant de tilsatte i EK skal det være jevn fordeling mellom fengselsfaglig- og sosialfaglig/annen høyere utdanning.

 Arbeidsoppgaver:

 • Vurdere om domfelte er egnet for soning med elektronisk kontroll.
 •  Iverksette, administrere og kontrollere straffegjennomføringen.
 •  Tilrettelegge og følge opp faglig innhold. Drive planmessig endringsarbeid i samarbeid med hjelpeapparatet.
 •  Kontrollere at vilkår for straffen blir overholdt.
 •  Ved behov må en også påregne å ta del i andre typer straffegjennomføring i friomsorgen.

 Kvalifikasjonskrav:

Fullført fengselskole eller treårig sosialfaglig høyskoleutdanning på bachelornivå. Annen høyskole- eller universitetsutdanning med relevant fagkombinasjon kan også vurderes. Søkere må ha gode datakunnskaper og førerkort klasse B. Tilleggskompetanse som videreutdanning eller fremmedspråk vil vektlegges. Erfaring fra arbeid i kriminalomsorgen eller annen erfaring med målgruppen vil være en fordel og vil vektlegges.

 Personlige egenskaper:

Søker må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å arbeide målrettet og selvstendig. Det forventes at man er ansvarsbevisst og strukturert. Videre bør man være fleksibel og ha gode evner til etisk refleksjon. Det forutsettes at man er lojal ovenfor kriminalomsorgens målsettinger og utfører oppgavene etter de lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for arbeidet.

 Tilsettingsvilkår:

Stillingene lønnes som førstekonsulent i stillingskode 1408, LR 21, kr 392 100 – 451 300 pr år. Lønnsplassering etter ansiennitet. Det trekkes 2 % til pliktig medlemskap i Statens pensjonskasse. De første seks månedene regnes som prøvetid.

 Arbeidstiden er turnus med arbeid dag, kveld og helg. Ved Vestfold friomsorgskontor innebærer arbeidstiden i tillegg turnus med arbeid natt, da Vestfold friomsorgskontor har et nasjonalt døgnansvar for EK samt ordningen med omvendt voldsalarm (OVA). Endringer i arbeidsoppgaver og arbeidstid må påregnes. Stillingen innebærer omfattende reisevirksomhet, i hovedsak innenfor Telemark og Vestfold fylker.

 Det må ikke være noe å utsette på vandelen til tilsatte i Kriminalomsorgen. Ved tilsetting må uttømmende politiattest fremlegges. Tiltredelse etter avtale.

 Andre opplysninger:

Telemark og Vestfold friomsorgskontor er IA bedrifter. Kriminalomsorgen har et personalpolitisk mål om at tilsatte i staten skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Vi oppfordrer derfor personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Etter offentlighetsloven § 25, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret til ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Mer informasjon om kriminalomsorgen finnes på www.kriminalomsorgen.no.

Informasjon om stillingene gis ved henvendelse til friomsorgsleder ved Telemark friomsorgskontor, Roger Holmern på tlf. 926 12 356 /roger.holmern@kriminalomsorg.no, eller friomsorgsleder ved Vestfold friomsorgskontor Jo Inge Svendsen på tlf. 404 21 872 / jo.inge.svendsen@kriminalomsorg.no

Søkere bes oppgi i søknaden ønsket arbeidssted, Telemark/Skien eller Vestfold/Tønsberg, men det understrekes at fleksibilitet i å påta seg arbeidsoppgaver på tvers av de to fylkene er påkrevet.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 27. november 2017

Vi tar kun imot elektroniske søknader. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden "søk stillingen". Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post:
kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på telefon 75 54 22 31.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sør
 • Nettside
 • Kommune
  Andebu, Bamble, Bø i Telemark, Drangedal, Fyresdal, Hjartdal, Hof, Holmestrand, Horten, Kragerø, Kviteseid, Lardal, Larvik, Nissedal, Nome, Notodden, Nøtterøy, Porsgrunn, Re, Sande i Vestfold, Sandefjord, Sauherad, Seljord, Siljan, Skien, Stokke, Svelvik, Tinn, Tjøme, Tokke, Tønsberg, Vinje
 • Arbeidssted
  Vestfold og Telemark
 • Jobbnorge-ID
  144241
 • Intern-ID
  1408 Førstekonsulent
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger