Kriminalomsorgen region sør

Vestfold friomsorgskontor

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Kriminalomsorgsdirektoratet som er overordnet fem regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser. Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 700 ansatte i Vestfold, Buskerud og Telemark. Regionadministrasjonen ligger i Tønsberg. 

Vestfold friomsorgskontor har kontor i Tønsberg. Friomsorgens oppgaver er å gjennomføre dommer på samfunnsstraff, gjennomføre program mot ruspåvirket kjøring, gjennomføre narkotikaprogram med domstolskontroll, følge opp prøveløslatte med møteplikt og prøveløslatte fra forvaring og utarbeide personundersøkelser til bruk i straffesaker, i tillegg til straffegjennomføring med elektronisk kontroll.


Konsulent

Ved Vestfold friomsorgskontor er det ledig vikariat i 60 % stilling som konsulent (1065) med mulighet for videre tilsetting. Tiltredelse snarest. Vikariatet er i utgangspunktet ledig fram til 31. mai 2018. Stillingen er underlagt vår merkantile avdeling.

 Arbeids- og ansvarsområde:

 • Utføre daglige arbeidsoppgaver og merkantile oppgaver innenfor ulike arbeids- og ansvarsområder
 •  Organisering og planlegging av aktiviteter
 •  Noe enkel saksbehandling
 •  Bemanne vår resepsjon og svare på telefonhenvendelser
 •  Bestillinger av kontorutstyr og forefallende kontorarbeid

 Kvalifikasjoner:

 •  Relevant utdanning fra 3-årig videregående skole
 •  Bred og lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 •  Kunne beherske administrative systemer, herunder IKT, meget godt
 •  Kunne videreutvikle/fornye kjente fremgangsmåter og praksis
 •  Grunnleggende muntlig engelskkunnskaper

 Personlige egenskaper:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 •  Evne til å arbeide nøyaktig og selvstendig
 •  God ordenssans
 •  Gode samarbeidsegenskaper, fleksibel og godt humør
 •  Du må trives med rutinemessige oppgaver, samtidig som du er interessert i faglig utvikling

 Diverse:

Det skal ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes, og vedkommende må forevise utvidet politiattest. Nærmeste overordnet for stillingen er friomsorgsleder.

Mer informasjon gis om du tar kontakt med Vestfold friomsorgskontor v/friomsorgsleder Jo Inge Svendsen eller rådgiver/administrasjonsleder Anne Katrine Moholdt på tel 33 20 70 50.

Generelle vilkår:

Stillingen lønnes i stillingskode 1065 LR 17 fra kroner 336 900 - 430 100 per år. Konkret lønnsplassering blir gjort på bakgrunn av kompetanse og ansiennitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 22. november 2017

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post:kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på telefon 75 54 22 31.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sør
 • Nettside
 • Kommune
  Tønsberg
 • Jobbnorge-ID
  144232
 • Intern-ID
  1065 konsulent
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger