Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Kriminalomsorgsdirektoratet som er overordnet fem regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser. Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 700 ansatte i Vestfold, Buskerud og Telemark. Regionadministrasjonen ligger i Tønsberg. 

Vestfold friomsorgskontor har kontor i Tønsberg. Friomsorgens oppgaver er å gjennomføre dommer på samfunnsstraff, gjennomføre program mot ruspåvirket kjøring, gjennomføre narkotikaprogram med domstolskontroll, følge opp prøveløslatte med møteplikt og prøveløslatte fra forvaring og utarbeide personundersøkelser til bruk i straffesaker, i tillegg til straffegjennomføring med elektronisk kontroll.


Konsulent

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sør
 • Nettside
 • Kommune
  Tønsberg
 • Jobbnorge-ID
  144232
 • Intern-ID
  1065 konsulent
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger