NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førstekonsulent i ekspedisjonen ved Institutt for historiske studier

Ved Det humanistiske fakultet ved NTNU, Institutt for historiske studier, er det ledig en 100 prosent fast stilling som førstekonsulent med varierte oppgaver tilknyttet instituttets administrative kjernefunksjoner.

Arbeidsoppgaver:
I samarbeid med instituttets øvrige administrasjon vil førstekonsulenten ha følgende arbeidsoppgaver:

 • betjening av instituttets ekspedisjon
 •  saksbehandling tilknyttet eksamen og sensur
 •  bestilling av varer og tjenester
 •  saksbehandlingsarbeid tilknyttet reiseregninger og oppdragskontrakter
 •  generell studieinformasjon
 • studieadministrativ saksbehandling og administrativ bistand til ansatte og studenter

 I tillegg kan det bli aktuelt med oppgaver fra andre deler av instituttets administrative virksomhet.

Kvalifikasjonskrav:

 • Søkerne må ha relevant utdanning, minimum tilsvarende bachelorgrad fra universitet eller høyskole, gjerne innenfor ett av instituttets fagområder.
 •  Det er en fordel om søkerne er kjent med og behersker NTNUs administrative dataverktøy som FS, basware og ePhorte.
 •  Søkerne må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk
 •  Relevant arbeidserfaring vil tillegges vekt, spesielt erfaring fra tilsvarende administrativt arbeid på instituttnivå.

 Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli tillagt avgjørende vekt. 

Vi ønsker oss en initiativrik medarbeider som har gode evner til samarbeid og kommunikasjon. Evne til å arbeide selvstendig og nøyaktig er en forutsetning, sammen med evnen til å fullføre oppgaver. Det er viktig med en høy grad av serviceinnstilling.

Søknad
Søknad skrives og sendes elektronisk via Jobbnorge. Merk søknaden med jnr. H 17-054. Søknaden skal inneholde:

 • CV
 •  Vitnemål
 •  Attester

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet og invitert til intervju. Merk: søknader som ikke sendes via Jobbnorge eller innen fristen vil ikke bli vurdert.

Vilkår
Stilling som førstekonsulent (kode 1408) lønnes med minimum årslønn kr 361.700.Fra brutto lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kontorsjef Eivind Maråk tlf: 73596410/91897969, e-post eivind.maraak@ntnu.no eller instituttleder Tor Einar Fagerland, tlf: 73596421/41144702, epost tor.e.fagerland@ntnu.no

Søknadsfrist: 19.11.17.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  19. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  144193
 • Intern-ID
  HF 17-054
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger