Kriminalomsorgen region øst

Oslo fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Oslo fengsel har nylig fullført en stor omstilling. Avdeling A ved fengselet er lagt ned, og antall innsatte og ansatte redusert. Etter sommeren 2017 er det 11 avdelinger igjen ved Oslo fengsel, og rundt 240 innsatte og 220 ansatte. Ved Oslo fengsel legges det stor vekt på aktivisering av innsatte og utvikling av kontaktbetjentrollen. Ved fengselet arbeider det faggrupper innen fangebehandling, verksdrift og administrasjon. Det er en arbeidsplass med et høyt tempo og mange spennende oppgaver. Vi har et godt arbeidsmiljø med fleksible arbeidstidsordninger, rimelig kantine og treningsfasiliteter.


Fengselsførstebetjent/avdelingsleder ved Stifinnern Oslo fengsel - midlertidig engasjement

Ledig midlertidig engasjement som fengselsførstebetjent/avdelingsleder ved Stifinner’n i Oslo fengsel.

Med snarlig tiltredelse er det ledig et midlertidig engasjement til 15. juni 2018, med mulighet for forlengelse og fast stilling, som førstebetjent/avdelingsleder. Den tilsatte vil være leder for Stifinner’n (avdeling C) ved Oslo fengsel. Stifinner’n er en selvstendig avdeling i Oslo fengsel med plass til 19 innsatte. De innsatte ved Stifinner’n er straffedømte rusmisbrukere som ønsker en endring i egen situasjon. Det er totalt 13 ansatte i tillegg til fire medarbeidere tilknyttet Tyrilistiftelsen. Stifinner’n feirer i år 25 års drift, og er en spennende og dynamisk avdeling, med høy faglig kompetanse og mye humor kombinert opp mot krevende dager.

 

Arbeidsoppgaver

Avdelingslederen har arbeidstid på dagtid. Stillingsinnehaver er tillagt ansvars- og arbeidsoppgaver innen fangesaksområdet og innhold, administrativt arbeid samt planleggingsarbeid i samarbeid med assisterende fengselsleder. Avdelingslederen er også tillagt personalansvar for de fengselsbetjentene som gjør tjeneste i avdelingen.

 • Personalansvar for 13 ansatte inkludert blant annet rekruttering, veiledning, HMS og oppfølgning av sykefravær
 • Saksbehandle og risikovurdere blant annet søknader om overføring til avdelingen, overføring til § 12 soning, permisjoner og overføring til andre anstalter.
 • Tilrettelegge for samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som NAV, røde kors og skole.
 • Ansvarlig for fengselets samarbeid med Tyrilistiftelsen.
 • Gjennomføre tilsyn ved behandlingsinstitusjoner.
 • Annet forefallende arbeid og resultatrapportering til KDI, region øst og fengselsleder.

 

Kvalifikasjonskrav

Søkerne må ha bestått utdanning som fengselsbetjent ved Kriminalomsorgens utdanningssenter – KRUS og det er ønskelig med ledererfaring og/eller -kompetanse.

Det vil bli lagt stor vekt på:

 • lederegenskaper, blant annet at man er tydelig, strukturert og fleksibel
 • samarbeidsevner
 • interesse i endringsarbeid
 • evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • evne til å planlegge og beslutte innenfor gjeldende rammer
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • innsikt i gjeldende lover, reglement og avtaleverk for kriminalomsorgen, spesielt § 12 soning
 • personlig egnethet

 

I tillegg er det en fordel om søker:

 • har tilleggskompetanse innenfor rus- og miljøarbeid
 • behersker de IT-systemer som kriminalomsorgen benytter

 

Vilkår

Stilling som førstebetjent/avdelingsleder kode 0265 lønnes i lønnsspenn 56 – 62 etter Statens lønnsregulativ. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

For tilsetting gjelder vanlige tilsettingsvilkår i staten, herav 6 måneders prøvetid.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til tilsatte i kriminalomsorgen. Ved tilsetting må uttømmende politiattest fremlegges. Vaksinasjonskort (tuberkulose/hepatitt A og B) må også fremlegges av den som tilsettes. Ved behov kan Oslo fengsel være behjelpelig med å tilrettelegge for vaksinasjon.

 

Annet

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og kvinner oppfordres til å søke.

I henhold til offentlighetsloven § 25, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret til ikke å bli ført opp på søkerlista.

Spørsmål kan rettes til assisterende fengselsleder Tom Engebretsen på tlf. 23 30 15 02/415 34 525.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen", Hvis du har problemer med utfyllingen av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post eller ring på telefon 75 54 22 27.

Søknadsfrist: 19. november 2017.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  19. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Åkebergveien 11
 • Jobbnorge-ID
  144148
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger