Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Oslo fengsel har nylig fullført en stor omstilling. Avdeling A ved fengselet er lagt ned, og antall innsatte og ansatte redusert. Etter sommeren 2017 er det 11 avdelinger igjen ved Oslo fengsel, og rundt 240 innsatte og 220 ansatte. Ved Oslo fengsel legges det stor vekt på aktivisering av innsatte og utvikling av kontaktbetjentrollen. Ved fengselet arbeider det faggrupper innen fangebehandling, verksdrift og administrasjon. Det er en arbeidsplass med et høyt tempo og mange spennende oppgaver. Vi har et godt arbeidsmiljø med fleksible arbeidstidsordninger, rimelig kantine og treningsfasiliteter.


Fengselsførstebetjent/avdelingsleder ved Stifinnern Oslo fengsel - midlertidig engasjement

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Åkebergveien 11
 • Jobbnorge-ID
  144148
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger