Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene.Kriminalomsorgen er organisert i tre nivå under Justisdepartementet: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regioner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, fire friomsorgskontor, to overgangsboliger, Senter for narkotikaprogram og Narkotikatjenesten med til sammen ca. 1.700 tilsatte.

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt ligger på Kalbakken i Oslo og har 84 ansatte. Fengselet har 64 plasser for innsatte, der 19 av disse er i avdeling med lavere sikkerhet, og tar i mot både varetekt, ordinær dom og forvaring.

FENGSELSFØRSTEBETJENT / SENIORKONSULENT, ENGASJEMENT ETT ÅR - TJENESTEOPPSETT

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Kalbakken
 • Jobbnorge-ID
  144128
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Se mer

Finn andre stillinger