Kriminalomsorgen region øst

Bredtveit fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene.Kriminalomsorgen er organisert i tre nivå under Justisdepartementet: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regioner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, fire friomsorgskontor, to overgangsboliger, Senter for narkotikaprogram og Narkotikatjenesten med til sammen ca. 1.700 tilsatte.

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt ligger på Kalbakken i Oslo og har 84 ansatte. Fengselet har 64 plasser for innsatte, der 19 av disse er i avdeling med lavere sikkerhet, og tar i mot både varetekt, ordinær dom og forvaring.

FENGSELSFØRSTEBETJENT / SENIORKONSULENT, ENGASJEMENT ETT ÅR - TJENESTEOPPSETT

Ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt er det ledig engasjement i 100 % stilling som førstebetjent / seniorkonsulent på dagtid, med tiltredelse 02.01.18.

Fengselet har fem avdelinger pluss sentralvakt som inngår i turnustjeneste.

Arbeidsoppgaver:

 • Organisere og vedlikeholde arbeidsplaner.
 • Føre fravær og dekke opp ledige vakter.
 • Overføre lønn og kontrollere lønnsrapporter.
 • Organisere ferieoppsett.

Endringer i ansvarsoppgavene må påregnes.

Utdanningskrav:

 • Søkere må ha bestått etatsutdanning ved Kriminalomsorgens utdanningssenter.
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. 

Krav til personlige ferdigheter:

 • Erfaring fra bruk av GATsoft turnussystem.
 • Initiativrik, løsningsorientert og strukturert.
 • Arbeide målrettet og selvstendig, herunder planlegge og beslutte innenfor de føringer og rammer som er gitt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Tåle høyt arbeidstempo.

Andre opplysninger:

Stillingen lønnes som fengselsførstebetjent, st.kode 0265/ seniorkonsulent, st.kode 1363, lønnstrinn 56 avhengig av kvalifikasjoner.

Det er 6 måneders prøvetid.

Det blir trukket 2 % medlemsinnskudd til Statens pensjonskasse. Utvidet politiattest uten merknader må kunne fremlegges. Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt er en IA bedrift.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå et balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Vaksinasjonsattest ( tuberkulose/hepatitt A og B ) må fremvises ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven § 25, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret til ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Mer informasjon om kriminalomsorgen finnes på: http://www.kriminalomsorgen.no

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til personalkonsulent Tone-Lise Christensen eller ass. Fengselsleder Doris Bakken på 22803420.

SØKNADSFRIST: 19.11.17

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på telefon 75 54 22 27.

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  19. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Kalbakken
 • Jobbnorge-ID
  144128
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger