Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Sosial- og vergemålsavdelinga. Avdelingas hovedansvarsområder er å arbeide for at statlige vedtak, mål og retningslinjer innen vergemålsområdet, barnevern og sosialtjenesten i NAV blir fulgt opp. Vi er 25 medarbeidere med tverrfaglig kompetanse fordelt på sosial- og familieseksjonen og vergemålseksjonen.

Rådgiver (økonomi) - stilling nr 21/17

Denne stillingen er ikke aktiv.