Kriminalomsorgen region øst

Vestoppland fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) som er overordnet 5 regioner. På regionnivå har fengslene og friomsorgen felles ledelse.

Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark og Østfold, med regionadministrasjon i Lillestrøm. Region øst har ansvar for 12 fengsler, 2 overgangsboliger, 4 friomsorgskontorer, hundetjeneste og senter for narkotikaprogram med domstolkontroll. Region øst har til sammen ca 1800 ansatte.

Fengselsførstebetjent/avdelingsleder

1 års vikariat som fengselsførstebetjent/avdelingsleder med mulighet for fast ansettelse ved Vestoppland fengsel avdeling Gjøvik

Stillingen er ledig med tiltredelse 01.02.2018.

Hovedansvarsområder:

Straffegjennomføring

Personalansvar

Økonomisk og administrativt ansvar

Ledelse og virksomhetsstyring

Kvalifikasjoner:

Søkere må ha fengselsfaglig utdanning og ledererfaring.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en person med gode leder- og samarbeidsegenskaper, evne til helhetstenking og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Vedkommende må beherske kriminalomsorgens dataverktøy.

Vilkår:

Stillingen som fengselsførstebetjent/avdelingsleder er plassert i statens lønnsregulativ, lønnsplan 08.200, lønnskode 0265, Ltr alt 60 – 65. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd i Statens pensjonskasse.

Prøvetid: 6 mndr.

Generelt:

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Likeledes oppfordres kvinner til å søke.

Den som tilsettes må ha plettfri vandel. Søkeren må kunne fremlegge uttømmende politiattest før tiltredelse.

Nærmere opplysninger:

Spørsmål om stillingen kan rettes til assisterende fengselsleder Ole Lasse Fossen, mob: 90 82 82 08 evt til fengselsleder Hans Grøndahl, mob 41 53 44 85.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden, "Søk stillingen". Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på telefon 75 54 22 27 eller på e-post : kundeservice@jobbnorge.no

 

Søknadsfrist: 20. november 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Jobbnorge-ID
  144065
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger