Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) som er overordnet 5 regioner. På regionnivå har fengslene og friomsorgen felles ledelse.

Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark og Østfold, med regionadministrasjon i Lillestrøm. Region øst har ansvar for 12 fengsler, 2 overgangsboliger, 4 friomsorgskontorer, hundetjeneste og senter for narkotikaprogram med domstolkontroll. Region øst har til sammen ca 1800 ansatte.

Fengselsførstebetjent/avdelingsleder

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Jobbnorge-ID
  144065
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger