Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnsikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Finnmark har 120 ansatte og er organisert i seks avdelinger og fire staber. Kontorsted er Statens hus sentralt i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6300 innbyggere. De aller fleste er bosatt i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

 

 

Jurist - rådgiver/seniorrådgiver - fast stilling

Vi søker jurist til vår oppvekst- og utdanningsavdeling!


Bryr du deg om barn og unges oppvekst og utdanning og har fordypet deg i lovverket om dette? Da er du kanskje den vi leter etter. 


Her blir du ikke en i mengden. Din innsats vil gjøre en forskjell for Finnmarks viktigste ressurs - barn og unge.

 

Fylkesmannens oppvekst- og utdanningsavdeling skal bidra til at alle barn og unge får et godt utbytte av barnehagen, grunnskolen og den videregående skolen. Vi kjennetegnes av høy kompetanse og engasjement for utvikling av barnehagesektoren og skolesektoren. Våre arbeidsoppgaver er varierte og skal ivareta barn og unges rettssikkerhet innenfor barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forvaltningsloven. Avdelingen har også oppgaver knyttet til introduksjonsloven. Barnekonvensjonen gir også føringer for vårt mandat. 

 

Våre viktigste verktøy er veiledning, informasjon og tilsyn. I vår klagesaksbehandling, skal vi sørge for barn og unges rettssikkerhet. Vi arbeider tett opp mot kommunene, fylkeskommunen og andre etater som ivaretar barn og unges rettigheter.

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Klagesaksbehandling

 • Tilsyn

 • Håndhevingsordningen for skolemiljø

 • Ekstern og intern veiledning

Du må være forberedt på at det kan bli endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

 

Kvalifikasjoner:

For å bli vurdert for stillingen, må du ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap. Det er en fordel om du har fordypet deg i lovverk som regulerer barn og unges oppvekst- og utdanningsvilkår. Relevant praksis innen avdelingens fagområder vektlegges. For å bli vurdert som seniorrådgiver, krever vi at du har særlig relevant praksis av noen års varighet.

Du må kunne arbeide både selvstendig og sammen med andre, strukturert og effektivt og ha god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne. Du må kunne veilede og kommunisere godt både internt og eksternt - også med barn og unge. Du må være en god støttespiller for avdelingen og våre brukere. Du evner å lære nye ting og er fleksibel. Stillingen innebærer noe reising - en fin måte å bli kjent med det flotte fylket vårt på.

 

Dette kan vi tilby:

Vi bruker vår kompetanse til det beste for tjenesteytere, befolkning og beslutningstakere og vi skal være tilgjengelige for dem. Hverdagen vår er preget av utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og høyt tempo. Hos oss får du gode muligheter for kompetanseutvikling, nettverksbygging på tvers av fag og fylke, mye frihet og mye ansvar.

For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode1434/1364 med årslønn i årslønn 443 900,- til 623 900,- brutto (tilsvarende lønnstrinn 51-70) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner.

 

Fylkesmannen kan dekke flytteutgifter etter nærmere avtale. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

 

For Finnmark gjelder nedskrivning av studielån med inntil 25.000,- i året og lavere personskatt.

 

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på www.fylkesmannen.no/finnmark

 

Sjekk www.facebook.com/FylkesmannenFI for statusoppdateringer og bilder av hva vi faktisk gjør og bloggen www.vds.no for å få vite mer om hvordan det er å leve og bo i Vadsø.

 

Høres dette ut som en jobb for deg?

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen 4.desember.


Ikke nøl med å ta kontakt med utdanningsdirektør Ole Håkon Haraldstad på telefon 78 95 05 56, eller underdirektør Katharine Jakola på telefon 78 95 05 59 hvis du har spørsmål.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn til å søke jobb hos oss.

 

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglova §25, 2). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  4. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Finnmark
 • Nettside
 • Kommune
  Vadsø
 • Arbeidssted
  Statens Hus
 • Jobbnorge-ID
  144020
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger