KRIMINALOMSORGEN BERGEN FENGSEL

Kriminalomsorgen region vest er et etatsnivå under Kriminalomsorgsdirektoratet med overordna ansvar for straffegjennomføringa i fylka Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Region vest har ca 500 tilsette og har administrasjon i Bergen. Regionen administrerer fem fengsel, tre friomsorgskontor, ein overgangsbustad og Senter for narkotikaprogram med domstolskontroll i Bergen. Arbeidet i kriminalomsorga er utfordrande og vi legg vekt på å ha eit godt fagleg og stimulerande arbeidsmiljø.

Bergen fengsel blir rekna som eit av dei leiande fengsla i Europa med omsyn til metode og innhald, og er i stadig utvikling. Fengselet forsøker å drive etter prinsippa for det interaktive fengsel med fokus på eit strukturert, nært og aktivt samspel mellom innsette og tilsette. Fengselet er det nest største i landet. Vi har 258 plassar, av dei er 63 åpne soningsplassar. Plassane er fordelte på varetekt, dom og forvaring, kvinner og menn. Fengselet har omfattande samhandling med ulike offentlege etatar, forskningsmiljø og private aktørar i arbeidet med å fylgje opp tilbakeføringsgarantien i kriminalomsorga.

Vår visjon er: Aktiv kriminalomsorg - tryggare samfunn  

Våre verdiar er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement

Verksbetjent på Ulfsnesøy

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region vest
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen, Osterøy, Vaksdal
 • Jobbnorge-ID
  144012
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger