Kriminalomsorgen gjennomfører straffereaksjoner og varetektsfengsling. Region sørvest har det overordnede ansvaret  for kriminalomsorgen i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder, med fengsler og friomsorgskontorer. Det er ca 600 årsverk i regionen. Regionadministrasjonen er lokalisert i Sandnes. Region sørvest rapporterer til Kriminalomsorgsdirektoratet.
 

Sandeid fengsel er et åpent fengsel i region sørvest. Fengslet har plass til 88 innsatte av begge kjønn og har 51 ansatte. Fengslet driver aktivt utviklingsarbeid innenfor straffegjennomføring og i driftsenheten ellers.

Renholdsbetjent

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sørvest
 • Nettside
 • Kommune
  Vindafjord
 • Arbeidssted
  Kriminalomsorgen Sandeid fengsel
 • Jobbnorge-ID
  144004
 • Omfang
  Fast 60%
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger