Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende utvikling. Vi har helsesenter med godt utbygde tjenester. Særpreget for kommunen er et meget aktivt og engasjerende idretts- musikk- og foreningsliv, og svært gode muligheter for friluftsliv. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Det er god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord - kommunen der du vil trives. Båtsfjord kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån), se www.finnmark.no

Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!

Spesialpedagog Båtsfjord skole, 100 % fast stilling, 2.gangs utlysning

Båtsfjord skole er en 5-10 skole med ca 35 ansatte og 180 elever. Skolen gir også videregående tilbud til elev med spesielle behov.

Skoler og barnehager i Båtsfjord kommune får faglig og økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet som språkkommune til 31.12.2018.

Vi har nå ledige 100 % fast stilling som spesialpedagog, med oppstart snarest.

Vi ønsker:

 • Pedagog som er positiv, fleksibel og åpen for nytenkning
 • Pedagog som tar ansvar og er faglig engasjerte
 • Pedagog som har erfaring fra jobb med barn med fysiske og psykiske funskjonshemminger
 • Pedagog som oppfyller kvalifikasjonskrav etter opplæringsloven

Vi kan tilby:

 • Gode kollegaer med et faglig fokus
 • Gunstige ordninger med 10 % nedskriving av studielån og redusert skatt i Finnmark
 • Avlønning ihht. HTA og ansiennitet, som gir nyutdannede 10 års lønnsansenitet i startlønn, med tillegg for relevant videreutdanning.

Utenlandske søkere må beherske norsk språk og ha godkjenning i henhold til krav fra utdanningsdirektoratet. Det er ønskelig at det oppgis minst to referanser i søknaden.

Før tiltredelse må gyldig politiattest ihht.§10-9 i opplæringsloven fremlegges, prøvetid 6 mnd. For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten.

For ytterligere opplysninger: Kontakt avd.leder Wanja Karstensen, mail wanja.karstensen@batsfjord.kommune.no, tlf 416 80696, eller pers.konsulent Beate Sund, mail beate.sund@batsfjord.kommune.no, tlf 419 28919.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden.
 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Båtsfjord kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Båtsfjord
 • Arbeidssted
  Båtsfjord skole
 • Jobbnorge-ID
  144000
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger