NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fast 30% stilling som universitetslektor i klinisk voksenpsykologi

Ved Institutt for psykologi er det ledig en fast 30 % stilling som universitetslektor i klinisk voksenpsykologi (SU-76).

Institutt for psykologi har i dag over 131 ansatte og ca. 1200 studenter. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innen psykologi, og tilbyr profesjonsstudium i psykologi, samt studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Instituttet har også tre psykologiske poliklinikker; voksen-, barne- og nevroklinikk. Poliklinikkene mottar pasienter og gir klinisk behandling som et ledd i profesjonsutdanningen i psykologi. Det er et utstrakt forskningssamarbeid internt på instituttet, og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Vår ambisjon for forskning er å være i front internasjonalt på enkelte fagområder og nasjonalt ledende på andre fagområder.

Arbeidsområder – universitetslektor

 • Veileder for studenter i emnet Praktisk klinisk terapiopplæring (voksen).
 • Undervisning i klinisk voksenpsykologi.
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte.
 • Plikt til å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning.

Den som tilsettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha fullført graden cand.psychol. og må ha spesialistkompetanse i klinisk voksenpsykologi godkjent av NPF. Den tilsatte skal veilede studenter i terapiopplæringen. Det er derfor en forutsetning at den som tilsettes behersker norsk godt nok til å utføre dette arbeidet.

Den som tilsettes bør være selvstendig, løsningsorientert, sosial, samarbeidsvillig, utadvendt og motivert til å bidra til et godt arbeidsmiljø. Disse egenskapene og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt ved ansettelse.

Det vil også bli lagt vekt på pedagogiske evner. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til pedagogisk prøving ved en prøveforelesning, og intervju.

Det kreves praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Vi tilbyr:

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag

Lønns og arbeidsvilkår

Universitetslektor 1009 lønnes etter lønnsramme 25 i Statens lønnsregulativ, med minimum brutto årsinntekt på kr 412.200 for 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen fra kr. 474 700 - 623 900 per år i 100 % stilling. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • Søknad
 • CV, vitnemål og attester (bekreftelse på godkjent spesialitet)

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte klinikkleder og professor Roger Hagen, telefon 73596655 eller e-post roger.hagen@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Dokumenter mottatt etter søknadsfristen vil ikke bli tatt med i vurderingen av søkerne. Søknadsfrist: 26.11.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  143914
 • Intern-ID
  2017/30746
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger