Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnsikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Finnmark har 120 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Kontorsted er Statens Hus sentralt i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6300 innbyggere, og de aller fleste er bosatt i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

 

 

Rådgiver/seniorrådgiver i kommuneøkonomi

Er du en økonom med sterke analytiske ferdigheter og gode kommunikasjonsevner? Da er du kanskje den vi leter etter.  

Kommuneøkonomi er sentralt i dialogen mellom kommunene og Fylkesmannen og av stor betydning for tjenesteproduksjon i kommunene.

 

Som rådgiver/seniorrådgiver innen kommuneøkonomi får du varierte arbeidsoppgaver innen analyse og oppfølging av kommunal økonomi, veiledning og kontroll.  

 

Du har utstrakt kontakt med administrativ og politisk ledelse i kommunene og skal informere og veilede om blant annet kommuneproposisjonen, statsbudsjettet, kommunelovens økonomibestemmelser og rapporteringssystemet KOSTRA. I arbeidsoppgavene inngår kontroll og gjennomgang av kommunenes årsbudsjett, økonomiplaner og regnskap, oppfølging av kommuner i økonomisk ubalanse og godkjenning av kommunale låne- og garantivedtak.

 

Utvikling i kommunene er et satsingsområde for Fylkesmannen i Finnmark. Tildeling av skjønnsmidler til utviklingsprosjekter og oppfølging av prosjektene inngår også i stillingen. 

 

Stillingen er for tiden plassert i beredskapsstaben. Det kan bli aktuelt å legge andre arbeidsoppgaver til stillingen.


Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper


For å bli vurdert til denne stillingen, må du ha bachelorgrad innenfor økonomi. Erfaring fra kommunal økonomi og forvaltning er en fordel. Særlig relevant erfaring innenfor stillingens ansvarsområder, kan i unntakstilfeller veie opp for utdanningskravet. For å bli vurdert til seniorrådgiverkoden må du ha relevant mastergrad, eventuelt bachelorgrad innenfor økonomi med særlig relevant erfaring av noen års varighet.

 

God dialog med samarbeidspartnere og kommuner er viktig, så du må være en god formidler og ha evne til å engasjere. Vi forventer at du tar initiativ, kan arbeide selvstendig er løsningsorientert og samarbeider godt.

 

Du må ha gode analytiske evner og ha gode praktiske ferdigheter i bruk av IT-verktøy/digitale løsninger. Du må også beherske norsk godt skriftlig og muntlig.

 

Vi ønsker at den som blir ansatt har en god forståelse av Fylkesmannens rolle og organisasjon.


Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende oppgaver
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • En time trening i uka i arbeidstiden
 • Fri tilgang til treningsrom hos Fylkesmannen

Fylkesmannen kan dekke flytteutgifter etter nærmere avtale.

Lønn som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver stillingskode 1364 i årslønn 443 900,- til 623 900,- brutto (tilsvarende lønnstrinn  51-70) pr. år avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.

Men du skal ikke bare være på jobb! Finnmark er stedet for de sterke opplevelsene. Varangerhalvøya er et eldorado for fotturer, skiturer, kiting, jakt og fiske, fugletitting og alt hva et friluftslivshjerte måtte begjære.

Vi har et etablert organisasjonsliv som tar deg godt i mot. Vadsø har også et aktivt kulturliv du kan ta del i, eller nyte godt av. Hvis du ikke har en hobby i dag, får du det garantert her. Det er lett å være sosial i Vadsø. For å finne ut mer om livet i Vadsø kan du se på www.vds.no.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på www.fylkesmannen.no/finnmark. Du kan også sjekke oss ut på Facebook for å finne ut mer om hva vi gjør og hvordan vi har det: www.facebook.com/FylkesmannenFI

Når du jobber i Finnmark får du nedskrevet studielånet ditt med inntil kr. 25.000 i året og du får lavere personskaltt. Les mer på www.tiltakssonen.no.

Fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark slås sammen 1.januar 2019. Den som tilsettes må regne med at det kan bli endringer i arbeidsoppgaver som følge av sammenslåingen.

Nærmere opplysning om stillingen får du ved å ta kontakt med seniorrådgiver Espen Larsen, tlf. 78 95 03 06 eller fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup, tlf. 78 95 05 44. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring i offentlig søkerliste, må dette begrunnes (jamfør offentlighetslovens § 25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Send søknad, CV og vitnemål/attester via jobbnorge.no innen 30. november 2017.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Finnmark
 • Nettside
 • Kommune
  Vadsø
 • Arbeidssted
  Statens Hus
 • Jobbnorge-ID
  143779
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger