NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
Fakultetsadminstrasjonen, HR-seksjonen


Fast 100 % stilling som HR-konsulent innen personalforvaltning (seniorkonsulent 1363)

HR-seksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) søker etter en motivert og engasjert HR-konsulent som kan tilby profesjonell HR-støtte til våre ledere og ansatte.
 
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1700 ansatte fordelt over 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs Hospital. Stillingen har arbeidsplass ved fakultetets HR-seksjon, men forutsetter tett samarbeid med vitenskapelig og administrativ ledelse på fakultets- og instituttnivå, samt NTNUs sentrale avdelinger.
 
Fakultetets HR-seksjon består av to grupper med til sammen 17 personer, rekruttering og personalforvaltning/HMS. Fakultet for medisin og helsevitenskap er i utvikling, og HR-funksjonen yter service til hele organisasjonen. Det er et bredt spekter av oppgaver som skal løses, og vi har et raust og godt arbeidsmiljø med høyt løsningsfokus. Stillingen byr på stor grad av selvstendighet og utfordrende arbeidsoppgaver, i tilknytning til nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.
 
Stillingens  hovedarbeidsområder
Stillingen knyttes til personalforvaltningsgruppen og rapporterer til HR-sjef. Stillingsinnholdet omfatter drifts- og saksbehandlingsoppgaver knyttet til en ansatts ansettelsesforhold, så som:
 • lederstøtte innenfor HR-prosesser.
 • rådgiving til ansatte innenfor personaladministrative saker.
 • forvaltning av lov- og avtaleverk knyttet til ansettelsesforhold i staten.
 • drifts- og saksbehandlingsoppgaver som lønn og fravær.
 • kontinuerlig utvikling av HR-prosesser og -rutiner.

Andre oppgaver innenfor HR-feltet vil kunne tillegges stillingen avhengig av den ansattes kompetanse og interesser.

Vi søker en person med følgende bakgrunn og kompetanse:
 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå er et krav, men lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Svært god framstillingsevne på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig, er et krav.
  Kjennskap til forvaltning av lov- og avtaleverk knyttet til internasjonale medarbeidere er ønskelig.
 • Erfaring fra personaladministrativt arbeid er ønskelig.
 • Erfaring fra offentlig administrasjon er ønskelig.
I tillegg ønsker vi oss en person som:
 • er initiativrik og selvstendig.
 • er kontaktskapende og har gode samarbeidsevner.
 • er nøyaktig og systematisk i arbeidet.
 • trives i et hektisk miljø med høyt tempo.
Det vil bli lagt vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.
 
Vi kan tilby:
 • En dynamisk arbeidsplass med stor aktivitet innen utdanning og forskning.
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Endringer i arbeidsområdet og involvering i andre oppgaver kan være aktuelt. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.
 
Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) lønnes med minimum årslønn kr 429 700. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr 429 700 til kr 517 300 per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse
 
Søknad skrives og sendes elektronisk inn via denne siden (www.jobbnorge.no) innen søknadsfristen. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester kreves fra kandidatene som innkalles til  intervju.
 
Søknadsfrist: 1. januar 2018.
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til:
Seksjonssjef Albert Verhagen, tlf. 918 97 713, e-post: albert.verhagen@ntnu.no eller
HR-rådgiver/gruppeleder forvaltning/HR-støtte Ellen Fjellheim Opland, tlf. 909 16 464, e-post: ellen.f.opland@ntnu.no.
 
Nærmere opplysninger om søknadsprosessen kan en få ved å henvende seg til:
HR-rådgiver Gøril Madsø Halvorsen, tlf. 934 934 96, e-post: goril.m.halvorsen@ntnu.no.
 
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.
Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  143774
 • Intern-ID
  2017/38777
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger