Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Vi skal virke til Nordlands beste og basere vårt arbeid på respekt, redelighet og rettferdighet. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Administrasjonsavdelinga. Avdelingas hovedoppgaver er å gi service på våre fagområder til alle medarbeidere og avdelinger, slik at de har de beste forutsetninger for å utøve sine oppdrag mot kommuner og andre samarbeidspartnere. Våre fagområder er HR, økonomi, IKT, arkiv/dokumentforvaltning, drift og servicesenter. Vi er 27 medarbeidere i avdelinga fordelt i tre seksjoner; dokumentsenteret, HR- drift- og økonomiseksjon og IKT- og serviceseksjon.

 

Rådgiver (økonomi) vikariat - st nr 20/17

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nordland
 • Nettside
 • Kommune
  Bodø
 • Jobbnorge-ID
  143703
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger