Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Vi skal virke til Nordlands beste og basere vårt arbeid på respekt, redelighet og rettferdighet. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Administrasjonsavdelinga. Avdelingas hovedoppgaver er å gi service på våre fagområder til alle medarbeidere og avdelinger, slik at de har de beste forutsetninger for å utøve sine oppdrag mot kommuner og andre samarbeidspartnere. Våre fagområder er HR, økonomi, IKT, arkiv/dokumentforvaltning, drift og servicesenter. Vi er 27 medarbeidere i avdelinga fordelt i tre seksjoner; dokumentsenteret, HR- drift- og økonomiseksjon og IKT- og serviceseksjon.

 

Rådgiver (økonomi) vikariat - st nr 20/17

Er du vår nye økonomi- og regnskapsrådgiver?

 

Vi har et ledig vikariat i økonomiteamet vårt, som består av til sammen tre medarbeidere. Teamet samarbeider med ledelsen og HR i det daglige, og er støttefunksjon for de øvrige fagavdelingene i embetet. Vikariatet er ledig fra 1.1.2018 til 31.5.2019, med mulighet til forlengelse.

 

Arbeidsoppgavene består av regnskap, bokføring, kontroll, periodeavslutninger og rapportering, administrasjon og kontroll av reiseregninger, økonomisk rådgivning til avdelingsledere og prosjektledere, økonomistyring, avtaler og honorarer eksterne aktører, opplæring og kompetanseheving innen området, videreutvikling og effektivisering av arbeidsrutiner samt vedlikehold av økonomirutiner.


Vi leter etter deg som har

 • høyere økonomisk utdanning, gjerne på masternivå
 • praktisk erfaring med økonomisystemet Agresso business world og støttesystemene SAP HR, samt Contempus invoice eller andre tilsvarende systemer
 • erfaring med statlig regnskapsføring og økonomistyring

I tillegg ønsker vi at du har

 • relevant erfaring fra flere av de nevnte arbeidsoppgavene
 • gode kunnskaper innenfor MS Office 2016
 • meget god skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk, og interesse for å veilede andre mennesker
 • evne til å arbeide selvstendig, kunne formidle egne initiativ og samarbeide godt i team
 • evne til å finne motivasjon i et bredt spekter av arbeidsoppgaver, både krevende utviklingsoppgaver og rutinemessig arbeid
 • evne til å gjennomføre og avslutte både egne initiativ og pålagte oppgaver
 • energisk og positiv innstilling
 • gode ferdigheter innen digitale arbeidsverktøy

Stillingen har 6 måneders prøvetid.


Vi tilbyr

 • et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger i en utviklingsorientert organisasjon

 • lønn som rådgiver i kode 1434, årslønn fra kr. 443 900 – kr. 528 800,- pr. år avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.
 • fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
 • pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%)
 • raus arbeidsgiverpolitikk
 • gode velferdsordninger
 • arbeidssted Bodø

Info om Bodø:
Bodø kommune: http://www.bodo.kommune.no
Bodø i vinden   : http://www.bodo.no
Avisa Nordland: http://www.an.no

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

 

I henhold til offentleglova vil det etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, må grunngi dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter anmodning om å bli unntatt offentlig søkerliste. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til HR-sjef Marte Bugge, på epost fmnombu@fylkesmannen.no og 75 53 16 62 / 416 99 023 eller administrasjonssjef Sture Elvevoll, på epost fmnosel@fylkesmannen.no og 75 53 16 68 / 918 33 327.

 

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen".


Søknadsfrist: 21.11.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nordland
 • Nettside
 • Kommune
  Bodø
 • Jobbnorge-ID
  143703
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger