Kriminalomsorgen gjennomfører straffereaksjoner og varetektsfengsling. Den sentrale etatsledelse er Kriminalomsorgsdirektoratet.

Kriminalomsorgen er inndelt i 5 regioner, og Trondheim fengsel er det største fengselet i region nord. Fengselet består av 3 avdelinger. Hovedavdelingen Nermarka har høyt sikkerhetsnivå og inneholder enheter for varetekt, dom, forvaring, rus og kvinner. Her finnes også fengselets administrasjon. På avdeling Leira er det soning på lavt sikkerhetsnivå og i avdeling Kongensgate er det frigangssoning. Fengselet har totalt plass til 194 innsatte, hvorav Leira har 29 plasser og Kongensgate har 10 plasser. Fengselet har 206 årsverk.

Nærmere opplysninger om Trondheim fengsel finnes på www.kriminalomsorgen.no


Verksbetjent ved mekanisk verksted - Trondheim fengsel

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region nord
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  143587
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger