NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultetet for ingeniørvitenskap
Institutt for geovitenskap og petroleum

Forskningsadministrativ rådgiver - IV-191/17

Ved institutt for geovitenskap og petroleum (IGP) er det ledig en 100 % fast stilling som forskningsadministrativ rådgiver (rådgiver/seniorrådgiver).

 

Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for geovitenskap og petroleum, Fakultet for ingeniørvitenskap, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden 37 fast vitenskapelige ansatte, 33 professor II og ca 100 PhD studenter og post doktorer. I administrasjonen er det 10 ansatte og i teknisk gruppe 20 ansatte. Instituttet uteksaminerer ca 150 masterstudenter hvert år, og har en total omsetning på 150 mill kr, hvorav 85 mill kr er eksternt finansiert.

 

Vi søker en forskningsadministrativ rådgiver som kan bidra til at instituttets vitenskapelige ansatte lykkes med sine søknader om eksterne forskningsmidler. Du vil ha en sentral rolle i instituttets støttefunksjoner på forskningsfeltet, og bidra aktivt i instituttets forsknings­strategiske arbeid. Stillingen inngår som en del av administrasjonen og rapporterer til administrativ leder.

 

Stillingens hovedarbeidsområder

Stillingen omfatter forskningsadministrativ støtte til vitenskapelige ansatte som skal søke ekstern finansiering, gjennomføring av instituttets forskningsstrategiske tiltak, og deltakelse i utrednings- og analysearbeid. Sentrale oppgaver vil være:

 • Bidra til å styrke instituttets strategiske arbeid med å øke eksternfinansiert forskningsaktivitet
 • Kartlegge aktuelle og fremtidige utlysninger, og drive målrettet rådgiving til fagmiljøene og enkeltforskere
 • Oppsøkende virksomhet mot fagmiljøene for å stimulere søkeaktiviteten
 • Direkte og konkret bistand til forskere i søknadsutvikling og kvalitetssikring av søknader til internasjonale, nasjonale og regionale finansieringskilder
 • Administrativ støtte til utvikling og gjennomføring av internasjonalt forskningssamarbeid, konsortier og partnerskap
 • Lederstøtte innen forskningsrelaterte saker
 • Formidling av forskning og andre relevante nyheter fra instituttet
 • Organisering og gjennomføring av besøk til NTNU, og til samarbeidspartnere

Krav til bakgrunn og kompetanse:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad
 • God kjennskap til virkemiddelapparatet for eksternfinansiert forskning
 • Svært god kompetanse i engelsk skriftlig og muntlig. Krav om å beherske norsk som arbeidsspråk
 • Erfaring med prosjektledelse

 Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra forskningsadministrativ rådgiving eller fra søking etter ekstern finansiering som forsker
 • God kjennskap til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, og andre internasjonale finansieringskilder
 • God kjennskap til Norges forskningsråds virkemiddelapparat
 • Erfaring fra universitetssektoren/instituttsektoren 

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. Du bør ha ambisjoner og drivkraft til å bistå forskerne som ønsker å lykkes med sine prosjekt. Du må samtidig være strukturert og kunne bistå flere prosjekt samtidig. Du må være selvstendig, serviceinnstilt, analytisk, samt ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 

Vi tilbyr

 • Et spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gunstige vilkår i Statens Pensjonskasse 

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ som rådgiver eller seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Den som tilsettes som rådgiver (kode 1434) vil normalt bli avlønnet fra kr 485 700 til kr 666 900 pr år, og den som tilsettes som seniorrådgiver (kode 1364) vil normalt bli avlønnet fra kr 569 000 til kr 704 800 pr år. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og etter tilsetting må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til administrativ leder Sylvi Vefsnmo (sylvi.vefsnmo@ntnu.no) eller instituttleder Egil Tjåland (egil.tjaland@ntnu.no).

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Merk søknaden med ref.nr. IV-191/17. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

 

Søknadsfrist: 22.11.2017.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for geovitenskap og petroleum
 • Jobbnorge-ID
  143585
 • Intern-ID
  2017/28542
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger