NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat - Kvalitet i psykisk helsevern

Ved NTNU, Institutt for helsevitenskap Gjøvik, seksjon for sykepleie er det ledig 100 % stilling som stipendiat innen temaet «Unge med psykisk uhelse og deres familie». Tilsetningen gjelder for 4 år, med 75 % forskerutdanning og 25 % knyttet til undervisning og veiledning innen seksjonen. Stillingen er finansiert gjennom KD-stipend. Dette er rekrutteringsstillinger universitetet disponerer som et virkemiddel gitt av Kunnskapsdepartementet (KD). Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling som skal føre fram til doktorgrad. Det forutsettes at stipendiaten søker opptak på doktorgradsprogram ved NTNU https://www.ntnu.no/phd

Forskningsprosjektet «Kvalitet i psykisk helsevern» har som mål å frambringe kunnskap som kan bidra til å forbedre og utvikle tilbudet knyttet til voksne personer/pasienter som har et tilbud innenfor psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. Prosjektet har fokus på familien, inkludert den som er syk, og helsepersonell som arbeider i psykisk helsevern (spesialisthelsetjenesten innen psykiatri).

Kvalitet forstås som et multidimensjonelt begrep som består av flere ulike aspekter. Vurdering av kvalitet i den psykiatriske spesialisthelsetjenesten fra pasientens, helsepersonells og pårørendes perspektiv er derfor av stor betydning.

Prosjektet skal kartlegge hvordan pasienter, pårørende og helsepersonell vurderer kvaliteten i behandlingen og pleien i den psykiskatriske spesialisthelsetjenesten. Prosjektet vil ta utgangspunkt i kvalitetsmåling ved hjelp av instrumentene; «Kvalitet i Psykisk helsevern» (for pasient, pårørende og helsepersonell), men stipendiaten vil være med å utarbeide og påvirke prosjektplanen.

Doktorgradsstipendiaten vil være tilknyttet en forskningsgruppe relatert til fagområdet Psykisk helse og familie- sentrert omsorg ved seksjon for sykepleie. Seksjon for sykepleie har ansvar for utdanning, forskning og utvikling innenfor klinisk sykepleie.

Arbeidsoppgaver
Doktorgradsstipendiatens viktigste oppgave er å gjennomføre forskning av god kvalitet og være en bidragsyter i fagmiljøet gjennom aktiv deltakelse. Stipendiaten skal ta forskerkurs og gjennomføre oppgaver og krav knyttet til aktuell doktorgradsutdanning ved NTNU: http://www.ntnu.no/mh/phd.

Doktorgradsstipendiaten har ansvar for utvikling og gjennomføring av prosjektet gjennom alle deler av forskningsprosessen og skal samarbeide med veiledere og forskningsgruppen. Arbeidsoppgaver knyttet til undervisningsplikten avtales nærmere med seksjonsleder i samarbeid med veilederteam.

Krav til bakgrunn og kompetanse

 • Relevant mastergrad innen psykisk helse.
 • Gjennomsnittskarakter B eller bedre på graden, i tråd med NTNUs karaktersystem .
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, på norsk og engelsk.

Ønsket bakgrunn og kompetanse

 • Grunnutdanning som sykepleier
 • Erfaring fra FoU-arbeid 
 • Kjennskap til fagområdet 

Vi søker etter en kandidat som:

 • kan arbeide målrettet
 • er ryddig og selvstendig
 • har gode samarbeidsferdigheter

Motivasjon for stillingen og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Søknaden må inneholde

 • Søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • En beskrivelse av kandidatens bakgrunn og kompetanse og motivasjon for stillingen
 • Masteroppgave/hovedoppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid
 • En liste over egne publikasjoner

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Stilling som stipendiat avlønnes med minimum årslønn brutto kr 436 500 per år. Normal avlønning er fra kr 436 500-499 200 per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsetting i doktorgradsstipendiat betinger opptak til doktorgradsprogram ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Mer informasjon om doktorgradsutdanningen finnes her: http://www.ntnu.no/mh/phd

Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet må komme frem i søknaden.

Søknadsfrist: 15. desember 2017.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Førsteamanuensis og forskningsgruppeleder Øyfrid Larsen Moen telefon 928 46 356, e-post oeyfrid.moen@ntnu.no eller seksjonsleder for sykepleie Kristin Haugen telefon 951 10 312, e-post kristin.haugen@ntnu.no

For opplysninger om søknadsprosessen ta kontakt med:
HR-rådgiver Per David Nielsen, e-post per.nielsen@ntnu.no.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Jobbnorge-ID
  143553
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger