Barne-, ungdoms- og familieetaten

TFCO Drammen

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region sør dekker Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Treatment Foster Care Oregon (TFCO) er et nytt teambasert behandlingstilbud til ungdom med en vanskelig fortid og svært krevende problemer.

TFCO søker 2 nye behandlingsfosterhjem

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Drammen
 • Arbeidssted
  TFCO Drammen
 • Jobbnorge-ID
  143498
 • Intern-ID
  Sør 72/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger