Barne-, ungdoms- og familieetaten

TFCO Drammen

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region sør dekker Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Treatment Foster Care Oregon (TFCO) er et nytt teambasert behandlingstilbud til ungdom med en vanskelig fortid og svært krevende problemer.

TFCO søker 2 nye behandlingsfosterhjem

Treatment Foster Care Oregon(TFCO) er et nytt teambasert behandlingstilbud til ungdom med en vanskelig fortid og svært krevende problemer. Behandlingsteamet består i tillegg til behandlingsfosterhjemmene av en behandlingsleder, en individualterapeut og ferdighetstrener for ungdommen, en familieterapeut for ungdommens opprinnelsesfamilie og en fosterhjemskonsulent.

Vi trenger behandlingsfosterhjem med kvinnelig oppdragstaker, som blir tilknyttet vårt behandlingsteam i Drammen. Plassering av den enkelte ungdom er tidsavgrenset (ca. 1 år) og i denne perioden arbeider behandlingsforsterhjemmet målrettet med ungdommen, sammen med øvrig behandlingsteam.

Vi kan tilby:


 • Opplæring i metoden

 • Daglig oppfølging, støtte og veiledning

 • Behandlingsteamet er tilgjengelig for deg 24 timer i døgnet, 7 dager i uken

 • Ukentlig gruppeveiledning med andre behandlingsfosterhjem

 • Faglig utvikling

 • Arbeidsgodtgjøring ca. kr 550 000,- pr. år ved plassering.

 • Kr 11 355,- pr. mnd. i utgiftsdekning ved plassering

 • Friperioder mellom plasseringer

 

Vi søker etter par som har vært gift/samboere i minimum 2 år, som har kunnskap om barn og unges utvikling, gjerne fra oppdragelse av egne barn. Du er en person som kan se det positive i ungdommen og det er en fordel med en sunn porsjon humor. En voksenperson må kunne være hjemme på heltid og du/ dere må bo innen en radius på maksimum 1 times kjøretid fra Drammen.

Høres dette interessant ut for deg/dere, ta kontakt med:

Behandlingshjemkonsulent Gry Finstad Molland på tlf. 466 18 454 eller på e-post: gry.finstad.molland@bufetat.no.

TFCO er en behandlingsmetode som har vist seg effektiv i behandlingen av ungdom med svært krevende problemer. Metoden er tatt i bruk en rekke steder, bl. a. i Sverige, Danmark, USA, Canada, Storbritannia og Nederland.

For mer informasjon om metoden, se nyttig linker nedenfor:

www.tfcoregon.com

TFCO Drammen i Bufetat

Om TFCO fra NUBU

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Løpende
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Drammen
 • Arbeidssted
  TFCO Drammen
 • Jobbnorge-ID
  143498
 • Intern-ID
  Sør 72/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger