Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

 

 

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Forsker med driftsansvar for Senter for mattrygghet, NMBU – ref.nr. 17/04201

Ved NMBU er det ledig en fast 100 % stilling som leder og forsker ved Senter for mattrygghet (SFM).

 

SFM ble opprettet i 2007 og ligger under Seksjon for mattrygghet ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Veterinærhøgskolen. SFM utfører oppdragsvirksomhet innen mattrygghet (mikrobiell, toksikologisk, rådgivning) for sine medlemsbedrifter. De fleste medlemsbedriftene er næringsmiddelbedrifter, men medlemsmassen består også av vannverk og laboratorier (se for øvrig www.nmbu.no/sfm for mer informasjon). SFM samarbeider tett med Seksjon for mattrygghet, og kjøper laboratorietjenester av seksjonens analyselaboratorium.

 

SFM er lokalisert ved Veterinærhøgskolen på Adamstuen i Oslo. Veterinærhøgskolen er vedtatt flyttet til Ås i Akershus i 2020.

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utvikling, administrasjon og drift av SFM
 • Utføre ulike typer oppdragsvirksomhet som kurs og rådgivning for medlemmene i SFM.
 • Ansvar for å bestille og følge opp laboratorieanalyser hos laboratoriene som utfører analysene.
 • Markedsføring av SFM og anskaffelse av nye medlemmer
 • Administrere oppdragsforskning for medlemmer av SFM
 • Utvikle nye forskningsprosjekter i samarbeid med øvrig stab ved seksjonen

Stillingen er fast under forutsetningen av at stillingsinnehavers lønn dekkes fullt ut av inntekter gjennom Senter for mattrygghet. Stillingen er således selvfinansierende og finansieres ikke av NMBU.

 

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Den som tilsettes må ha:

 • Doktorgrad i mikrobiologi eller næringsmiddelteknologi
 • God kjennskap til agens som forårsaker matbårne infeksjoner og intoksikasjoner
 • God kjennskap til norsk matindustri og matproduksjon.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert, samt til å ta initiativ
 • Gjennomføringsevne og samarbeidsegenskaper
 • Prosjektledererfaring
 • I tillegg må vedkommende ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlig egnethet vil også bli tillagt vekt.

 

 

NMBU tilbyr:

 • Varierte utfordringer
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Et trivelig arbeidsmiljø med høyt kvalifiserte kollegaer
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse (www.spk.no)
 • Inkluderende arbeidsliv
 • NMBU Veterinærhøgskolen har egen barnehage for barn opptil 6 år
 • Tilrettelagt ordning for fysisk aktivitet i arbeidstiden

 

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1109 Forsker, lønnsramme 24 (ltr. 62-75) (NOK 537.700-686.900), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

 

 

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved forsker/seksjonsleder Toril Lindbäck, tlf: +4767232216, e-post: toril.lindback@nmbu.no

 

 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.
Søknadsfrist: 05.11.2017.

 

 

Sentrale arbeider

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 17/04201 til NMBU, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, postboks 8146 Dep, NO-0033 Oslo, innen 05.11.2017.

 

 

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

 

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  143440
 • Intern-ID
  17/04201
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger