NIFU er et ledende forskningsmiljø innen studier av innovasjon, forskning og utdanning. Våre forskningsområder omfatter hele det kunnskapspolitiske området – fra grunnopplæring, via høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet. Instituttet har nasjonalt ansvar for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU- og innovasjonssystemet. Vår forskning er utfordringsdrevet og handlingsorientert, og forskningsresultatene er ofte kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger. NIFU er et frittstående og uavhengig forskningsinstitutt med 85 ansatte, og mottar grunnbevilgning fra Norges forskningsråd.

Forsker

NIFU søker forsker til fagmiljø som kombinerer sterk relevansorientering med solid vitenskapelig kvalitet. Vi jobber tverrfaglig og teambasert, i nært samarbeid med et stort nettverk av forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Vi ser etter deg som har:

 • Doktorgrad eller tilsvarende kompetanse, primært innen statsvitenskap, økonomi, sosiologi eller pedagogikk. Andre fagområder kan være aktuelle.
 • Solid kompetanse i kvalitative og/eller kvantitative metoder (gjerne Big Data, registerdata, RCT)
 • God kjennskap til politiske og faglige debatter innen våre fagfelt
 • Evne til å samarbeide tverrfaglig og handlingsrettet i et arbeidsmiljø med høyt tempo
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner i akademiske sammenhenger, mot offentlige og private oppdragsgivere og i allmennrettet formidling
 • Evne til å arbeide fokusert under press med flere oppgaver samtidig
 • Meget gode norskkunnskaper, samt gode engelskkunnskaper
 • Sterk interesse for politikkutvikling innen NIFUs forskningsområder, nasjonalt og internasjonalt

Vi søker forsker som liker å jobbe i skjæringsfeltet mellom forskning og kunnskapspolitikk. Vi legger vekt på personlig egnethet og søker deg som er samarbeidsorientert, selvstendig, kreativ og nytenkende, og som kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

Ønskede tilleggskvalifikasjoner

 • Erfaring med politikkutvikling og policyrelaterte studier
 • Erfaring fra politikkutvikling, analyser, kunnskapsgrunnlag eller rådgivning på det kunnskapspolitiske feltet i departement, direktorat, internasjonal organisasjon, universitet eller liknende
 • Gode nettverk blant oppdragsgivere
 • Sektorkompetanse

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utvikle forskningsvirksomheten
 • Initiere, planlegge, utforme og søke på prosjekter og forskningsmidler relatert til ulike forskingsprogrammer fra EU, Norges forskningsråd og andre større satsninger.
 • Lede og gjennomføre forskningsprosjekter, publisere og formidle resultater

Vi tilbyr

 • Utfordrende forskningsprosjekter i nær tilknytning til politiske beslutningsprosesser
 • Et stimulerende, tverrfaglig forskningsmiljø med bred internasjonal kontaktflate og høy synlighet i media
 • Et fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Stillingen vil være knyttet til fagområdet høyere utdanning eller grunnopplæring.

Kontaktpersoner
Forskningsleder Høyere utdanning, Nicoline Frølich. Tlf. 960 94 037
Forskningsleder Grunnopplæring, Roger Andre Federici. Tlf. 959 36 231
Direktør Sveinung Skule. Tlf. 920 69 219

Alle søknader behandles konfidensielt

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  143434
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger