NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fast stilling som studiekonsulent/-rådgiver ved Institutt for IKT og realfag (Ålesund)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Institutt for IKT og realfag

Institutt for IKT og realfag (IIR) ligger i Ålesund, på Norges mest næringsnære Campus. Dette gjør våre studier praktisk rettet, samtidig som de er solid forankret i moderne teori. Instituttet tilbyr ingeniørstudier på bachelornivå innen data, elkraft og automatiseringsteknikk. Instituttet har et masterprogram innen simulering og visualisering og et ettårig forkurs for ingeniørutdanning.IIR leverer realfag til mange av de andre utdanningene i Ålesund. Instituttet har ca. 30 ansatte og ca. 400 studenter. Administrasjonen utgjør 3 årsverk i tillegg til stillingen som instituttleder.

Stillingen som studiekonsulent-/rådgiver inneholder varierte oppgaver. Den forutsetter god kontakt med studenter og et nært samarbeid med tilsatte ved instituttet, ved Seksjon for utdanning i Ålesund og Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk i Trondheim.

Hovedoppgaver i stillingen vil være:

 • Studieadministrasjon
 • Studieveiledning
 • Administrativ oppfølging av studieprogram, herunder utdanningsplaner
 • Administrasjon av etter- og videreutdanning
 • Administrativ støtte til programansvarlige og ledelse i Ålesund
 • Sekretariatsfunksjoner for studierelaterte råd og utvalg
 • Internasjonalisering
 • Utredningsoppgaver

Den som tilsettes vil inngå i et administrativt team hvor den enkelte må kunne bidra på flere administrative fagområder. Det må påregnes endringer i arbeidsoppgavene i forbindelse med de endringsprosessene som pågår som følge av ny organisering ved NTNU fra 1. januar 2017.

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant yrkeserfaring, herunder god kjennskap til gjeldende lover og regelverk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Erfaring med systemer som FS, ePhorte og ulike læringsplattformer er en fordel.

Vi ønsker oss en person som:

 • Er serviceinnstilt, fleksibel og bidrar til å støtte den faglige og den administrative virksomheten
 • Har god arbeidskapasitet, er selvstendig, strukturert og har gjennomføringsevne
 • Viser initiativ og opptrer løsningsorientert innenfor rammen av gjeldende lover og regler
 • Kommuniserer og samarbeider godt

Motivasjon, interesse og personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt. Stillingen tilbyr utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et allsidig og trivelig arbeidsmiljø som er preget av aktive, engasjerte og dyktige medarbeidere.

Tilsetting i stillingskode 1408 Førstekonsulent, 1363 Seniorkonsulent eller 1434 Rådgiver avhengig av kompetanse. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 409 600 til 517 700 pr år. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søknad skrives og sendes elektronisk via www.jobbnorge.no . Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Godkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Instituttleder Anniken Th Karlsen, e-post: anniken.t.karlsen@ntnu.no, tlf. 70 16 13 35/907 41 704. Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til: seniorrådgiver Lasse Gallefoss, e-post: lasse.gallefoss@ntnu.no, tlf. 70 16 13 39/906 37 077

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til Offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 Ref. IE-119/2017

Søknadsfrist: 29.10.2017

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim, Ålesund
 • Arbeidssted
  Ålesund
 • Jobbnorge-ID
  143430
 • Intern-ID
  IE 119/2017
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger