Rådgiver/seniorrådgiver - utvalgssekretær

Vi søker etter to utvalgssekretærer (rådgiver/seniorrådgiver) til midlertidig engasjement fram til 15. mai 2019. Sekretariatet vil ha arbeidssted i Oslo. Tiltredelse snarest.

Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg for å utrede forholdet mellom ytringsfrihet og personvern i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler. Utvalget skal komme med forslag til retningslinjer for håndtering av besøk, fotografering, filming, reportasjer mv. og bidra til den offentlige debatten om ytringsfrihet, kravet om forsvarlige tjenester og taushetsplikt.

Arbeidsoppgaver

Sekretærene skal bistå utvalget med utredninger, utarbeide diskusjonsnotater, skriving og ferdigstillelse av utvalgets rapport. Til stillingene ligger også en del administrative oppgaver blant annet knyttet til planlegging og gjennomføring av utvalgsmøtene. De som blir tilsatt må regne med noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

Søker må ha juridisk embetseksamen, mastergrad i rettsvitenskap eller annen relevant høyere utdanning. Minst én av de to sekretærene skal ha juridisk embetseksamen eller master grad i rettsvitenskap. Utvalgssekretærene må ha meget god skriftlig fremstillingsevne. Erfaring fra utredningsarbeid vil bli vektlagt. For å kvalifisere som seniorrådgiver stilles særlige krav til relevant erfaring og selvstendighet.

På bakgrunn av kvalifikasjoner, kan det være aktuelt å gi en av utvalgssekretærene oppgaven som leder for sekretariatet.

Personlige egenskaper

Vi søker medarbeidere som er selvstendige, analytiske, gode til å samarbeide med andre, blir motivert av å arbeide frem løsninger i komplekse saker med motstridende interesser, har god gjennomføringsevne og takler høyt arbeidspress i perioder.

Lønn

Kr 467 700 - 781 100

Kontakt

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt avdelingsdirektør Geir Helgeland, tlf. 22 24 84 33, eller seniorrådgiver Eldrid Byberg, tlf. 22 24 86 85.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Helse- og omsorgsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  143405
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger