NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Seniorrådgiver/rådgiver for faglig utvikling av NTNUs strategiske satsninger på havrom, energi og bærekraft

Arbeidssted: NTNU Ålesund

 

Rektors stab ved NTNU har medarbeidere lokalisert i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Rektors stab skal bidra til utvikling av NTNU ved alle tre campuser. Rektors stab arbeider strategisk med å utvikle og realisere NTNUs målsettinger innen områdene forskning, nyskaping/innovasjon, utdanning, økonomi og eiendom og organisasjon. Faglig er medarbeiderne i rektors stab knyttet til prorektorer og direktører innenfor de respektive områdene.

 

I rektors stab er det ledig en 2-årig prosjektstilling innenfor forskning med spesielt fokus på utvikling av de tematiske satsningsområdene NTNU Havrom, NTNU Bærekraft og NTNU Energi. Stillingen inngår i rektors stab ved prorektor for forskning. Viserektor i Ålesund har det daglige oppfølgingsansvaret.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

Rådgiveren skal bidra i utviklingen av forskningsprosjekter basert på de lokale fortrinnene i Ålesund i samarbeid med relevante ressurser i NTNU. Videre skal rådgiveren bidra til at miljøer i Ålesund trekkes inn i relevante initiativ ved campusene i Trondheim og Gjøvik. Arbeidet skal utføres i tett samarbeid med lederne for de tematiske satsningsområdene (Havrom, Energi og Bærekraft).

 

Arbeidsoppgavene inkluderer også:

 • Synliggjøring og forankring av NTNUs tematiske områder (Havrom, Energi og Bærekraft) i Ålesund
 • Oppfølging av initiativ fra næringslivet og offentlige institusjoner mot relevante miljøer ved NTNU
 • Bidrag til nettverksbygging internt og eksternt

 

Kvalifikasjoner og egenskaper 

 • Utdanning på minimum masternivå 
 • Erfaring som forsker
 • God kjennskap til UH-sektoren, Norges forskningsråd, til andre relevante forskningspolitiske aktører og til forvaltning 
 • Kjennskap til regionalt arbeids- og næringsliv
 • Erfaring fra forskningsformidling

 

Det er ønskelig at den som tilsettes har forskerkompetanse og bred forskningsinteresse i ett av områdene energi, havrom eller bærekraft og aller helst i skjæringsfeltet mellom disse.

 

Vi legger stor vekt på personlig egnethet. Den vi tilsetter må:

 • Kunne jobbe både selvstendig og i team 
 • Kunne initiere og gjennomføre prosesser 
 • Kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, også i digitale kanaler 
 • Være innovativ og fremtidsfokusert

Vi tilbyr  

 • Et spennende fagmiljø
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid 

 

Lønns- og arbeidsvilkår  

Stillingen blir lønnet som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364) avhengig av kompetanse. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 499 200 – 568 600 (rådgiver) eller brutto kr 517 300 – 649 800 (seniorrådgiver) pr år. Fra dette beløpet trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til viserektor Annik Magerholm Fet, tlf. 70 16 16 56 / 922 96 890, e-post: annik.fet@ntnu.no

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

 

I henhold til Offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Søknad 

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad med CV og de mest relevante vitnemål og attester elektronisk via denne siden.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Ålesund
 • Arbeidssted
  Ålesund
 • Jobbnorge-ID
  143402
 • Intern-ID
  2017/33525
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Prosjekt

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger