NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

En Phd eller Postdoktor-stipend tilknyttet delprosjektet "Sharing and Diversity"

Vi har ledig stilling for en PhD-stipendiat – eller Postdoktor - ved Excited Senter for Fremragende Utdanning http://www.ntnu.edu/excited. Excited er finansiert av NOKUT for tidsrommet 2016-2021, og er et samarbeid mellom NTNU (vertsinstitusjon) og Nord universitet.

 

Informasjon om instituttet

IDI www.idi.ntnu.no har pr. d.d. 26 professorer, 6 professor II, 37 førsteamanuenser, 15 førsteamanuensis II, 19 amanuenser, 42 postdoktor/forskere, omtrent 100 aktive PhD-studenter, og 22 teknisk/administrativt ansatte.

 

Informasjon om PhD-stipend

Tilsetting som PhD-stipendiat er for 3 år, eller 4 år med 25% pliktarbeid. Søkere må ha en mastergrad, eller være siste års masterstudenter. For søkere som ikke er ferdige med mastergraden, vil eventuell tilsetting utsettes til graden er fullført. Mastergraden må være i datateknologi, informatikk, IT-didaktikk eller lignende. Mastere fra pedagogikk eller didaktikk (f.eks. matematikkdidaktikk) er også velkomne til å søke, såfremt de har tilstrekkelig IT-kompetanse til å forske innen IT-didaktikk. Den som tilsettes må søke opptak til PhD-programmet i Informasjonsteknologi ved NTNU, og må følgelig tilfredsstille opptakskravene til dette studiet, se https://www.ntnu.no/studier/phitfor detaljer. Hovedkrav er at mastergraden må utgjøre minst 5 års fulltidsstudier og karaktergjennomsnitt må tilsvare B eller bedre i den norske karakterskalaen.

Studenter som går i 4.årskurs på et relevant masterstudium ved IE-fakultetet, NTNU, kan søke stillingen som integrert PhD, se http://www.ntnu.no/ie/forskning/integrertphd for mer informasjon om denne ordningen.

 

Lønn for PhD-stipendiat:

Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat, normalt avlønnet i trinn 50-57 i det statlige lønnsregulativet, med brutto årslønn 436.500-490.500, avhengig av kvalifikasjoner.

 

Informasjon om Postdoktor-stipend

Tilsetting som Postdoktor-stipendiat er for 2 år, eller 3 år med 33% pliktarbeid. Søkere må ha en dr. grad minst på nivå med en norsk PhD, eller ha mindre enn 6 måneder igjen til fullførelse av en slik grad. I det siste tilfellet vil tilsettingen utsettes inntil dr. graden er oppnådd. Søkerens dr. grad bør være i informasjonsteknologi, IT-didaktikk eller lignende. Søkere med dr. grad i pedagogikk er også velkomne til å søke, såframt de har nok bakgrunn innen IT til å kunne gjøre kompetent forskning innen IT-didaktikk og e-læring.

 

Lønn for Postdoktor:

Stillingen er plassert i stillingskode 1352 Postdoktor, lønn fra trinn 57 og oppover i det statlige lønnsregulativet, brutto årslønn fra kr 490.500 eller mer, avhengig av kvalifikasjoner.

 

Informasjon om begge typer stipendiatstilling

Stipendiaten vil være tilknyttet prosjektet Sharing and Diversity ved Excited SFU, følgelig må stipendiatens forskning være tilpasset senterets overordnede mål og de mer spesifikke målene i prosjektet Sharing and Diversity. Dette prosjektet har som mål å utvikle effektive arenaer for læring på tvers av campuser. Prosjektet tar også sikte på å utvikle bedre støtte for studenters egenevaluering, som vil være spesielt viktig når studenter og faglærere befinner seg på ulike steder. Det vil være stor vekt på empiriske studier, og en foreslått (men ikke ekskluderende) liste av relevante forskningstemaer kan være som følger:

 • Deling av læringsressurser og erfaringer blant faglærere – «communities of practice» i IT-utdanning.

 • Hvordan kjøre læringsaktiviteter på tvers av campuser men likevel opprettholde kvalitetene ved campusbasert undervisning

 • Hvordan benytte MOOC-inspirert distanselæring i avanserte emner som ellers bare ville være tilgjengelig på en campus

 • Hvordan effektiv teknologibruk kan gi informasjon om studenters fremdrift og gi støtte for selvrefleksjon, og vurdering av studenters kunnskap (av en selv, medstudenter, og faglærere)

 

Stipendiatens arbeid vil inkludere forskning på nåværende lærings- og undervisningspraksis, design og utvikling av nye undervisningsopplegg og verktøysprototyper, og spredning av resultatene i form av vitenskapelig publisering og mer populær formidling. Stipendiaten vil samarbeide med andre ansatte i Excited SFU, samt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, og muligens veilede masteroppgaver som har synergi med egen forskning.

Stipendiaten må ha gode evner bade til selvstendig arbeid og samarbeid, ha fremragende fremstillingsevner på engelsk (muntlig og skriftlig), og fortrinnsvis også mestre et skandinavisk språk, siden mye av undervisningen som skal støttes og forbedres, er på norsk. For søkere som verken har engelsk eller et skandinavisk språk som morsmål, kan følgende tester brukes som dokumentasjon på engelskkunnskaper: TOEFL, Academic IELTS, eller Cambridge CAE / CPE. Minimumsscore:

 

 • TOEFL: 600 (paper-basert test), 92 (internet-basert test);

 • Academic IELTS: 6.5, og ingen seksjon lavere enn 5.5;

 • CAE/CPE: karakter B eller A.

 

Generell informasjon

Tilsetting skjer iht. gjeldende forskrifter om ansettelsesvilkår for stipendiater / postdoktorer, og for øvrig på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Den som tilsettes må signere en kontrakt som angir startdato og varighet for tilsettingsforholdet. Fra bruttolønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

NTNU er interessert i å øke antall kvinner i sitt personale. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Søknaden må tydelig angi om den gjelder PhD- eller Postdoktor-stipend, og inneholde opplysninger om utdanning, eksamener og tidligere erfaring. Attesterte kopier av vitnemål og karakterutskrifter må vedlegges. For vitnemål fra utenlandske universiteter, vær snill å inkludere et” diploma supplement” eller lignende forklaring på karaktersystemet. Relevante vitenskapelige arbeider bør inkluderes, og eventuell undervisningserfaring bør dokumenteres. Søknaden må dessuten inneholde en kort” research statement” (inntil 2000 ord) som beskriver søkerens syn på hva som er de viktigste forskningsutfordringene for prosjektet Sharing and Diversity og Excited SFU, og hva søkeren ser som sitt mulige bidrag til denne forskningen. Navn og kontaktinformasjon til to referanser må også foreligge. Søknader med ufullstendig dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

 

Søknaden må sendes elektronisk som en kombinert PDF-fil via denne siden (jobbnorge.no).

 

For mer informasjon, vær vennlig å kontakte lederen for prosjektet Sharing and Diversity, Prof. Rune Hjelsvold, epost: rune.hjelsvold@ntnu.no, senterleder Guttorm Sindre, guttorm.sindre@ntnu.no eller instituttleder John Krogstie, epost: john.krogstie@ntnu.no.

 

For informasjon om behandling av søknaden, vær vennlig å kontakte seniorrådgiver Anne Kristin Bratseth, +47 73 59 67 15, anne.kristin.bratseth@ntnu.no.

 

 

Merk søknaden IE 117-2017

Søknadsfrist: 08.11 2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  8. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  143376
 • Intern-ID
  IE 117-2017
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger