Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Landbruks- og reindriftsavdelinga. Avdelingas hovedoppgaver er å arbeide for å styrke næringsutvikling og innovasjon i landbruket og reindrifta sammen med kommunene og det regionale nivå. Avdelinga skal bidra til å synliggjøre regionale og lokale fortrinn og potensial for å sikre det økonomiske grunnlaget i ulike produksjoner, bidra til at forbrukerdimensjonen ivaretas og finne synergier mellom verdikjeder i landbruket, reindrifta og andre sektorer. Avdelinga har en sentral rolle som kompetansesenter for kommunene og skal bistå med veiledning og oppfølging av kommunene, samt se til at grunnleggende rettssikkerhetsspørsmål blir ivaretatt. Avdelinga har 27 medarbeidere fordelt på fire seksjoner og kontorsteder i Mosjøen, Fauske og Bodø.

Underdirektør - st nr 19/17

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nordland
 • Nettside
 • Kommune
  Vefsn
 • Arbeidssted
  Mosjøen
 • Jobbnorge-ID
  143361
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger