NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakulet for økonomi

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse


Professor II/førsteamanuensis II i sikkerhetsledelse

 
Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig en stilling som professor II/førsteamanuensis II innen sikkerhetsledelse i 20 % stilling for en periode på fem år.
 
Instituttet har for tiden tilsatt 23 professorer, 9 professor II, 7 post.doc. og 27 stipendiater. Instituttets fagstab er organisert i 6 faggrupper/-områder:Bedriftsøkonomi og optimering
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Strategi og forretningsutvikling
 • Virksomhetsledelse
 • Eksperter i team
 • Økonomi og ledelse (Gjøvik)
Stillingen tilhører faggruppen for Helse, miljø og sikkerhet.
 

Arbeidsområder – professor II/førsteamanuensis II:
 • Undervisning og forskning innen sikkerhetsledelse og risikohåndtering
 • Veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde
 • Faglig ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte
 • Gjennomføring av undervisningsopplegg etter gjeldende studieplan, og arbeid med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegg, herunder også etter- og videreutdanning
 • Eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse
 • Administrative oppgaver
Den som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.
 

Kvalifikasjoner
Stillingen dekker undervisning, veiledning og forskning innen risikohåndtering knyttet til teknologi og samfunn, samt industriell sikkerhet i ulike sektorer. Stillingen har et særlig ansvar for undervisning og veiledning av masterstudenter innen risikohåndtering. Emnet inngår i instituttets 2-årige masterstudier i HMS. Ved bedømming vil en legge vekt på en kompetanseprofil som passer med undervisningsbehovene på sikkerhetsområdet og i HMS-faggruppen som stillingen er en del av.
 
Den som tilsettes vil ha et spesielt ansvar for undervisning og forskning innenfor følgende områder:
 • Ledelse av sikkerhet i organisasjoner
 • Vurdering og håndtering av risiko på ulike samfunnsmessige nivå.
 • Beskyttelse av kritisk infrastruktur
 • Undervisning rettet mot andre studieprogram
 
Fagfeltet er tverrfaglig, og det forventes at stillingsinnehaveren kan vise til en tverrfaglig
kompetanseprofil, dvs. sikkerhetsarbeid i et MTO-perspektiv (menneske-teknologi-organisasjon).
 
Stillingen innebærer veiledning av masteroppgaver og ph.d-avhandlinger på en måte som
bidrar til den vitenskapelige publisering ved instituttet.
 
For tilsetting kreves det universitetsutdanning i ingeniørfag eller samfunnsfag. Videre kreves det vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå i relevant fagområde. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli tillagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år.
 
Det kreves praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.
 
Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til pedagogisk prøving ved en prøveforelesning og intervju.
 
For mer informasjon:
http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner
 
Personlige egenskaper som selvstendighet, samarbeidsvillighet, evne til å utvikle eksternfinansierte prosjekter og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø vil bli tillagt stor vekt.
 
Lønns- og arbeidsvilkår
Professor II (kode 1013) lønnes fra lønnstrinn 69 minimum brutto kr. 122 340 per år i 20 % stilling.
Førsteamanuensis II (kode 1011) lønnes fra lønnstrinn 57 minimum brutto kr. 98 180 per år i 20 % stilling. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 
Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.
 
Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.
 
Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Den som tilsettes i II-stilling pålegges en introduksjon til universitetspedagogikk tilsvarende én dag, når stillingen er tillagt undervisning/veiledning.

Dersom den som tilsettes ikke har norsk som morsmål, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.
 

Vi tilbyr:
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad
Innen søknadsfristen må følgende registreres i Jobbnorge:
 • Søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • 5-12 vitenskapelige arbeider
 • En beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.
 
Etter søknadsfristen vil en intern sorteringskomite ved instituttet foreta en evaluering av søknadene. Evalueringen vil bli videresendt til en ekstern sakkyndig komite, og kun de best kvalifiserte søkerne vil bli bedømt.
 
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.
 
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte Trond Kongsvik, telefon 73 59 31 17 eller
e-post trond.kongsvik@ntnu.no.
 
Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via jobbnorge.no. Søknaden merkes med ØK-050.
Søknadsfrist: 31.10.2017.
Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Gløshaugen
 • Jobbnorge-ID
  143350
 • Intern-ID
  17/32281
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger