Moss by ligger sentralt i Østfold. Byen har i overkant av 32 000 innbyggere og er et kulturelt og næringsmessig regionsenter for dobbelt så mange. Mosseregionen har flest strender i hele Østfold, samt en variert fjord- og innlandsnatur med Jeløy, mossemarka og Vansjø. Byen har en rik industriarv og et mangfoldig kunst- og kulturliv. I 2020 feirer Moss by 300 år. Moss kommune har nesten 2500 ansatte. Sammen med Rygge skal Moss bygge nye Moss kommune, som etableres 1.januar 2020.  Til denne prosessen trenger vi kompetente og engasjerte medarbeidere.

Avdelingsleder – Melløs skoleI Moss kommune er det ledig en 100% fast stilling som avdelingsleder. Tjenestestedet er for tiden Melløs skole. Stillingen er ledig fra 01.01.18.

Moss kommune har innført ny lederstruktur på alle sine skoler og kan tilby utfordrende og spennende avdelingslederstillinger. Hver skole skal ha et lederteam bestående av virksomhetsleder og 2-5 avdelingsledere. Som avdelingsleder i grunnskolen i Moss kommune vil du være med å lede arbeidet mot de mål og strategier som til enhver tid gjelder for grunnskolen i Moss. Som avdelingsleder vil du være sentral i arbeidet med å utvikle grunnskolen og kommunens helhetlige politikk på oppvekstområdet. Det inngås lederavtale med alle ledere i Moss kommune.

Om virksomheten:
Melløs skole er en av Moss kommunes 10 grunnskoler. Melløs skole er en sentrumsskole som ligger i umiddelbar nærhet til Melløs stadion, og den har i dag ca. 364 elever på 1.- 7. trinn. Skolen er bygget i 1954, og påbygget og renovert senest i 1997. I desember 2017 ferdigstilles arbeidene med renovering av skolegården og vi får en helt ny og moderne skolegård. Skolen har et sammensatt elevgrunnlag av mange nasjonaliteter som gir skolen et rikt mangfold og et sterkt fellesskap. I tillegg til virksomhetsleder består virksomhetens ledelse av 3 avdelingsledere. Skolen har en saksbehandler i 92,5 % stilling.

Særskilte arbeidsoppgaver:
Vi søker etter en avdelingsleder som skal ha det pedagogisk ansvaret og ansvar for skolens personale på 6. og 7. trinn. I stillingen inngår blant annet vikaransvar ved fravær på skolen og SFO, HMS bygg og brannvern, og overgang barneskole-ungdomsskole. I stillingen inngår også noe undervisning på 6.og 7. trinn. Ansvarsforholdene kan endres ut i fra virksomhetens behov.

Kvalifikasjonskrav:
Søker må ha godkjent pedagogisk utdanning, gjerne erfaring fra 1.-7. trinn. Lederutdanning og/eller ledererfaring vektlegges.

Følgende vektlegges:
Vi ønsker en avdelingsleder som er opptatt av å bygge gode relasjoner med både elever, foresatte og ansatte, og som samtidig kan være tydelig i sitt lederskap. Vedkommende må ha evne og vilje til å se og arbeide for helhet, sammenheng og forståelse for opplæringsløpet, samt ha evne til implementering av kommunale og lokale satsingsområder. Vedkommende må kunne motivere og samle hele personalet om pedagogiske utviklingsprosesser som skaper gode rammer og forutsetninger for elevenes trivsel, utvikling og læring. Det er nødvendig med god kjennskap til gjeldende læreplan, lov og avtaleverk, god samarbeids- og gjennomføringsevne, og evne til å arbeide systematisk. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Mangfoldserklæring:
Moss kommune ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Lønns-/arbeidsvilkår:
Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter avtale. Tiltredelse etter avtale.

Nærmere opplysninger ved:
Virksomhetsleder Anne-Grethe Moe, tlf. 69248297/91146713

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering.

Søknadsfrist: 1.11.17

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Moss kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Moss
 • Jobbnorge-ID
  143316
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger