Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Rådgiver - kommunikasjon, samfunnskontakt og alumnivirksomhet

Vår dyktige rådgiver innen kommunikasjon, samfunnskontakt og alumnivirksomhet flytter til Trøndelag. Universitetet i Stavanger søker derfor hans etterfølger. Stillingen er plassert i strategi- og kommunikasjonsavdelingen.

Hovedarbeidsområde for stillingen er:

 • ha et overordnet ansvar for alumnivirksomheten og kobling av tjenester mellom studenter og arbeidslivet ved UiS
 • bidra i universitetets kommunikasjonsarbeid og samfunnskontakt

Søkerne må ha følgende kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning
 • erfaring innen kommunikasjon og samfunnskontakt
 • erfaring med publiseringsverktøy for nett og sosiale medier
 • kunne jobbe selvstendig og være pådriver

Videre er det ønskelig at du:

 • er initiativrik, utadvendt og grundig
 • har gode samarbeidsevner
 • er samfunnsengasjert med god kjennskap til offentlig forvaltning og arbeidslivet
 • har IT-forståelse og behersker begge målformer og engelsk
 • har erfaring fra lignende arbeid

Vi tilbyr:

 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • interessante og krevende arbeidsoppgaver
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger
 • eget sportsanlegg på campus
 • trening i arbeidstiden
 • hjem-jobb-hjem

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes, tlf. 9519 6107 epost: anne.selnes@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-konsulent Yngvil Kvam, tlf. 5183 3022, epost: yngvil.kvam@uis.no.

Stillingen lønnes som rådgiver etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.5000, kode 1434, kr 558.500 - 590.000 bto. pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester og evt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

 

Stillingsbeskrivelse

1.      Organisatorisk plassering:

 • Stillingsinnehaver er tilsatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert i Strategi- og kommunikasjonsavdelingen.
 • Strategi- og kommunikasjonsdirektør er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

2.      Ansvarsområde:

 • Overordnet ansvar for alumnivirksomheten og kobling av tjenester mellom arbeidslivet og studenter ved UiS og bidrag i kommunikasjonsvirksomhet og samfunnskontakt

3.      Arbeidsoppgaver:

 • Vedlikeholde og videreutvikle alumnidatabasen og digitale plattformer for ekstern kommunikasjon
 • Utarbeide informasjonsmateriell og nyhetssaker knyttet til alumner, arbeidslivet og nåværende studenter
 • Delta i universitetets øvrige kommunikasjonsarbeid og samfunnskontakt
 • Delta i planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • Koordinere og analysere arbeidslivsundersøkelser, kandidatundersøkelser m.m.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  143300
 • Intern-ID
  30075813
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger