Kriminalomsorgen region øst

Ullersmo fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Kriminalomsorgsdirektoratet som er overordnet 5 regioner. På regionnivå har fengslene og friomsorgen felles ledelse. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark med regionadministrasjon i Oslo.

Regionen har ansvar for 12 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Senter for narkotikaprogram med domstolskontroll og hundetjeneste og har i dag tilsammen ca. 1800 tilsatte.

Økonomirådgiver/seniorrådgiver – 2. gangs utlysning

Kriminalomsorgen Ullersmo fengsel

Det er ledig fast 100% stilling som rådgiver ev. seniorrådgiver økonomi ved Ullersmo fengsel med tiltredelse snarest mulig.

Ullersmo fengsel er landets største fengsel og ligger på Kløfta i Ullensaker. Fengselet består av hovedfengselet med høy sikkerhet (286 plasser for mannlige innsatte), Ullersmo fengsel Kroksrud avdeling med lavere sikkerhet (62 domfelte menn), og Ungdomsenheten på Eidsvoll (4 plasser for innsatte av begge kjønn mellom 15 - 18 år). I tillegg har Ullersmo fengsel for tiden et administrativt ansvar for Norgerhaven fengsel (et norsk fengsel i Nederland med 242 plasser for domfelte menn), som for tiden blir leiet av den norske stat.

Fengselet har i dag ca 360 ansatte og er opplæringsanstalt for aspiranter. Dagens budsjett er i størrelsesorden ca. 270 mill nok. 

Det er ledig fast 100% stilling som økonomirådgiver/seniorrådgiver i Ullersmo fengsel med tiltredelse snarest mulig. Stillingen er tilknyttet administrasjonen. 

Stillingsinnehaver har det faglige ansvar for fengselets økonomi og skal utarbeide forslag til avgjørelser i saker for å sikre best mulig beslutningsgrunnlag for ledelsen. Videre skal stillingsinnehaver yte service, bistå og samarbeide med avdelingsledere og andre etter behov. 

Arbeidsoppgaver

 • Økonomistyring, budsjettering, rapportering og oppfølging av statlig regelverk. 
 • Internkontroll/rutiner og risikovurderinger innenfor økonomiområdet. 
 • Samordningsarbeid rundt større anskaffelser samt oppfølging av innkjøpsavtaler. 
 • Statistikk og analyse. 

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdanning. 
 • Bred relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse. 
 • Solid erfaring innenfor arbeidsfeltet, helst innenfor offentlig virksomhet. 
 • God kunnskap i bruk av Excel. 
 • Erfaring med Agresso og DocuLive er en fordel. 

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og nøyaktig. 
 • Faglig trygghet og evne til å takle stort arbeidspress i perioder. 
 • Fleksibel og initiativrik. 
 • Gode samarbeidsegenskaper. 
 • Evne/innstilling til å formidle. 

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i en etat med et viktig og ufordrende samfunnsoppdrag. 
 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver/kode 1364 seniorrådgiver. Lønnsplassering er avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse. 
 • Hyggelig arbeidsmiljø med god tilgang til offentlig kommunikasjon og mulighet for parkering. 
 • Heltid med fleksibel arbeidstid. 
 • Personalkantine. 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling i et spennende miljø. 
 • Lønn i stillingskode 1434 rådgiver mellom kr. 451.300 – 537.700. Lønn i stillingskode 1364 seniorrådgiver lønnstrinn kr. 517.700 -623.900. 

Annet

 • Det må påregnes 6 mnd. prøvetid. 
 • Utvidet politiattest av nyere dato må fremlegges før tilsetting. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.
Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov. 

Ullersmo fengsel er en IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. 

Nærmere opplysninger om stilling fås ved henvendelse til fungerende fengselsleder Kai O Næss, tlf. 63 92 73 03 eller leder personalavdeling Tim A Wangen, tlf. 63 92 73 06. 

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos JobbNorge på telefon 75 54 22 20 eller på e-post: kundeservice@jobbnorge.no 

Søknadsfrist: 25. oktober 2017

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Alvdal, Andebu, Aremark, Asker, Askim, Aurskog-Høland, Bærum, Dovre, Drammen, Eidsberg, Eidskog, Eidsvoll, Elverum, Enebakk, Engerdal, Etnedal, Fet, Flesberg, Flø, Folldal, Fredrikstad, Frogn, Gausdal, Gjerdrum, Gjøvik, Gol, Gran, Grue, Halden, Hamar, Hemsedal, Hobøl, Hof, Hol, Hole, Holmestrand, Horten, Hurdal, Hurum, Hvaler, Jevnaker, Kongsberg, Kongsvinger, Krødsherad, Lardal, Larvik, Lesja, Lier, Lillehammer, Lom, Lunner, Lørenskog, Løten, Marker, Modum, Moss, Nannestad, Nedre Eiker, Nes, Nes Romerike, Nesodden, Nittedal, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Nord-Odal, Nordre Land, Nore og Uvdal, Nøtterøy, Oppegård, Os i Hedmark, Oslo, Rakkestad, Re, Rendalen, Ringebu, Ringerike, Ringsaker, Rollag, Rygge, Rælingen, Rømskog, Røyken, Råde, Sande i Vestfold, Sandefjord, Sarpsborg, Sel, Sigdal, Skedsmo, Ski, Skiptvet, Skjåk, Spydeberg, Stange, Stokke, Stor-Elvdal, Svelvik, Søndre Land, Sør-Aurdal, Sør-Fron, Sør-Odal, Sørum, Tjøme, Tolga, Trysil, Trøgstad, Tynset, Tønsberg, Ullensaker, Vang, Vestby, Vestre Slidre, Vestre Toten, Vågå, Våler i Hedmark, Våler Østfold, Østre Slidre, Østre Toten, Øvre Eiker, Øyer, Ål, Åmot, Ås, Åsnes
 • Arbeidssted
  Kløfta
 • Jobbnorge-ID
  143294
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger