Kriminalomsorgen region sør

Hassel fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Justisdepartementet som er overordnet seks regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser. Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 700 ansatte i Vestfold, Buskerud og Telemark. Regionadministrasjonen ligger i Tønsberg. 

Hassel fengsel ligger i Øvre Eiker kommune og er en enhet med lavere sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 28 plasser for mannlige innsatte. Virksomheten omfatter bl.a. drift i gårdsbruk (eiendommen er på ca. 300 mål), fjøs, gartneri, vedlikehold, kjøkken og skole. Fengselet har en sammensatt personalgruppe med 29 årsverk bestående av fengselsbetjenter (miljøarbeidere), fritidsleder, arbeidsledere og administrativt personell. Vår ideologiske og teoretiske plattform har forankring i virksomhetsteorien.


Underverksmester - gartneribestyrer

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sør
 • Nettside
 • Kommune
  Nedre Eiker
 • Jobbnorge-ID
  143291
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger