Kriminalomsorgen region sør

Hassel fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Justisdepartementet som er overordnet seks regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser. Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 700 ansatte i Vestfold, Buskerud og Telemark. Regionadministrasjonen ligger i Tønsberg. 

Hassel fengsel ligger i Øvre Eiker kommune og er en enhet med lavere sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 28 plasser for mannlige innsatte. Virksomheten omfatter bl.a. drift i gårdsbruk (eiendommen er på ca. 300 mål), fjøs, gartneri, vedlikehold, kjøkken og skole. Fengselet har en sammensatt personalgruppe med 29 årsverk bestående av fengselsbetjenter (miljøarbeidere), fritidsleder, arbeidsledere og administrativt personell. Vår ideologiske og teoretiske plattform har forankring i virksomhetsteorien.


Underverksmester - gartneribestyrer

Fast 100% stilling som GARTNERIBESTYRER (underverksmester Gartneri) er ledig fra 01.03.18.

Gartneriet består av et varmhus på 400 m2, 1 kaldhus på 200 m2, grønnsaker på friland, p.t. 8 da. samt ca. 10 da. hageanlegg og plener. Produksjonen består av sommerblomster for vårsalg, drivhus grønnsaker, grønnsaker på friland, og blomster og pynt til jul. I tillegg kommer stell og vedlikehold av hage og anlegg.
Noe grønnsaker blir levert til andre fengsler og det er "gartneriutsalg" på stedet. Gartneriet gir arbeidsplassering til 2-7 innsatte avhengig av årstid og behov.

Stillingen innebærer ansvar for økonomi, organisering og planlegging av driften, inkludert tilsyn, vedlikehold og div. forefallende arbeid. En viktig del av jobben består i å gi innsatte tilbud som gir arbeidstrening og læring, og som gir mulighet for ansvar og utvikling, både faglig og sosialt. I perioder kan det være aktuelt i samarbeid med skolen å bidra til gartnerfaglig utdanning/praksisattest. Det forutsettes deltagelse i personalmøter, seminarer og andre relevante møter og kurs.

Kvalifikasjonskrav:
Det kreves fagutdannelse innen gartneryrket eller annen relevant utdanning og erfaring. Det er en forutsetning at søkeren er i stand til å utføre enkelte administrative oppgaver (utredninger, planlegging, organisering, rapporteringer innenfor tildelt budsjett m.v.). Kjennskap til bruk av de vanligste dataprogrammene er en forutsetning. Søkeren må ha førerkort klasse B og det stilles videre krav om at den som blir tildelt stillingen behersker norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:
Personen vi søker etter må ha gode samarbeidsegenskaper, kunne jobbe målrettet og selvstendig, ha praktiske ferdigheter vedr. småreparasjoner i forbindelse med vedlikehold, være serviceinnstilt og utadvendt, ha god ordenssans, like å arbeide med mennesker og kunne stille krav og sette grenser.

Vi kan tilby en utfordrende og aktiv arbeidsplass med et trivelig arbeidsmiljø.

Lønn:
Stillingen lønnes i stillingskode 0278 underverksmester, kr 459.100 per år. Det blir trukket 2 % medlemsinnskudd til Statens pensjonskasse. Det vil bli benyttet prøvetid og den som tilsettes må gjennomgå opplæring etter nærmere retningslinjer fastsatt av Kriminalomsorgen.

Generelle vilkår:
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Hassel fengsel er en IA-virksomhet, og vil legge forholdende til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som tilsettes og det vil bli krevd uttømmende politiattest.

For nærmere opplysninger kontakt fengselsleder Helge J Aaby tlf: 32 25 16 60, ass. fengselsleder Marit S. Øiestad tlf: 32 25 16 63 eller gartneribestyrer Terje Stensvehagen tlf: 90 58 10 58. 

Bekreftede kopier av vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 20. november 2017.

Se annonsen og søk på stillingen på www.jobbnorge.no

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sør
 • Nettside
 • Kommune
  Nedre Eiker
 • Jobbnorge-ID
  143291
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger