NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for bygg- og miljøteknikk 

Avdelingsingeniør/ Overingeniør – ledig fast stilling innen IT/ elektronikk (IV - 187/17)

Avdelingsingeniør/ Overingeniør – ledig fast stilling innen IT/ elektronikk

 

Ved Institutt for bygg- og miljøteknikk (IBM) er det ledig fast stilling som avdelingsingeniør/ overingeniør (stillingstittel er avhengig av kvalifikasjoner) innen fagområdet IT/ elektronikk. Instituttet driver forskning og utdanning innenfor områdene bygg, anlegg, transport, teknisk planlegging, geoteknikk, marine konstruksjoner, vann- og avløpsteknikk og vassbygging. Arbeidsområdet for denne stillingen vil hovedsakelig være knyttet til forskningsprosjekter og tilrettelegging for undervisning innen faggruppene Vassdragsteknikk og Vann og avløpsteknikk. Faggruppene har flere laboratorier og feltstasjoner og arbeidsområdet for stillingen vil være tilknyttet faggruppenes eksperimentelle virksomhet i laboratorier og felt.

 

Instituttet har en høy andel ekstern prosjektvirksomhet (ca. 115 millioner per år). Totalt er om lag 220 ansatte tilknyttet instituttet, hvorav ca. 100 personer er ansatt i fast stilling. Stillingen inngår som en del av administrasjonen, som består av 15 medarbeidere, og den som tilsettes rapporterer til administrativ leder. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/ibm.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:        

 

 • Programmering og oppsett av dataloggere for tilkopling av instrumenter med ulike grensesnitt i laboratorier og felt.
 • Oppsett og drift av datakommunikasjon mellom feltstasjoner og innsamlingssentral, GSM/GPRS/Internett.
 • Bruk av programmet Labview
 • Bestilling av forbruksmateriell og dataloggere m.m.

 

Det må påregnes endringer i stillingens oppgaver etter erfaring og behov.

 

Krav til stillingen:

 • Utdanning på minimum bachelornivå innen IT/elektronikk
 • Erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Grunnleggende kunnskap om funksjon av instrumenter
 • Grunnleggende kunnskap om mikroelektronikk, dvs måling/lodding/enkle reparasjoner
 • Interesse for å jobbe med feltmålinger
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra lignende arbeid

 

Vi søker deg som:

 • har stor arbeidskapasitet og trives med høyt tempo
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • kan jobbe analytisk, strukturert og resultatorientert
 • viser initiativ, er proaktiv og kan jobbe selvstendig

 

Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for tilsettingen.

 

Vi tilbyr

Arbeid ved et institutt som er nylig fusjonert og i stor utvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø og du vil bli kjent med mange hyggelige kolleger som representerer mange ulike land.

 

Som medarbeider ved NTNU har du tilgang til en rekke goder:

 • Kurs og opplæringstiltak
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ.

 

Lønn og vilkår

Den som tilsettes vil bli innplassert i Statens lønnsregulativ kode 1085 avdelingsingeniør eller kode 1087 overingeniør. Stilling som avdelingsingeniør lønnes fra brutto kr 412 200 - 485 700, eller som overingeniør fra brutto kr 454 300 – 605 400. Fra lønna trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens personkasse.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må regne med eventuelle endringer i arbeidsområdet underveis.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos faggruppeleder Oddbjørn Bruland, oddbjorn.bruland@ntnu.no, mob 476 07 202.

 

Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk via jobbnorge.no, merket med ref.nr. IV - 187/17.

 

Godkjente kopier av attester og vitnemål vil kreves av kandidatene som inviteres til intervju.

 

Søknadsfrist: 31.10.2017

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for bygg- og miljøteknikk
 • Jobbnorge-ID
  143286
 • Intern-ID
  IV - 187/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger