NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førstekonsulent/seniorkonsulent ved Forskningsseksjonen

Ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap er det ledig en 100 % fast stilling som førstekonsulent (kode 1408)/seniorkonsulent (kode 1363) med hovedarbeidsområde knyttet til administrasjon av fakultetets ph.d.-programmer. Stillingen er ved fakultetets forskningsseksjon. Arbeidssted er på NTNUs campus på Dragvoll. Arbeidet foregår i tett kontakt med fagmiljø ved ulike campuser i Trondheim.

 

Fakultetet er et av NTNUs største med ca. 7750 studenter, ca. 700 årsverk og et budsjett på ca. 600 mill. kroner i ordinær statlig bevilgning. Vi utdanner samlet sett flere studenter enn noe annet fakultet i landet. Fakultetet har forsknings- og undervisningsaktivitet innen sosialfag og psykologi, samfunnsvitenskapelige disipliner og lærerutdanning. Forskerne våre samarbeider med andre miljø ved NTNU og har sentrale roller i nasjonale og internasjonale nettverk både innen utdanning og forskning. Som samfunns- og utdanningsvitenskapelig fakultet søker og formidler vi ny kunnskap om mennesker, organisasjoner og samfunnsforhold.

 

Fakultets­administrasjonen består av fire seksjoner: HR-seksjonen, studieseksjonen, forsknings­seksjonen og seksjon for virksomhetsstyring og økonomi, i tillegg til administrativ leder og stab.

 

Stillingens hovedarbeidsområde vil være administrative tjenester knyttet til fakultetets ph.d.-utdanning. Arbeidet foregår i samarbeid med kolleger både ved fakultetsadministrasjonen og sju institutt. Den ansatte vil være i dialog med ph.d.-programledelse, kandidater og veiledere.   

 

Stillingens hovedarbeidsområder

Stillingen omfatter et bredt spekter av administrative oppgaver knyttet til fakultetets ph.d.-programmer. Ph.d.-utdanningen ved fakultetet er under omorganisering og stillingsinnehaveren vil delta i denne endringsprosessen.

 

Sentrale oppgaver  

 • Saksbehandling knyttet til opptak, gjennomføring og evalueringsprosess for doktorgradsprosjekt
 • Kvalitetssikring av ph.d.-program, rapportering og oppfølging
 • Lederstøtte for ph.d.-programledelse og ph.d.-programråd
 • Studieadministrative oppgaver, for eksempel knyttet til systemet FS og til studieplanprosessen
 • Øvrige forskningsadministrative oppgaver

Gitt av den pågående omorganiseringen av phd-programmene må endringer i arbeidsoppgavene påregnes.

 

Krav til bakgrunn og kompetanse

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk (skriftlig og muntlig)
 • Erfaring fra administrativt arbeid
 • Gode, relevante IT-ferdigheter

Ønskede kvalifikasjoner

 • Masterutdanning fra ett av fakultetets fagområder
 • God kjennskap til universitetssektoren
 • Arbeidserfaring fra studieadministrasjon, for eksempel bruk av Felles studentsystem (FS)
 • Arbeidserfaring fra forvaltning i offentlig sektor
 • Erfaring fra kvalitetssikringsarbeid, for eksempel knyttet til studier eller andre offentlige tjenester
 • Erfaring fra lederstøtte, saksforberedelse og utredningsoppgaver

 Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
 • Evne til å ferdigstille oppgaver, og å håndtere en stor arbeidsmengde
 • Evne til å håndtere saker korrekt og i tråd med gjeldende regelverk
 • Evne til å arbeide langsiktig og målrettet

Personlig egnethet som nevnt overfor vil bli tillagt stor vekt.

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408), med minimum brutto årslønn fra kr 357 800 pr år, eller seniorkonsulent (kode 1363), med minimum brutto årslønn fra kr 425 500 pr. år. Den som tilsettes som førstekonsulent vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 393 900 til kr 499 200 pr år, og den som tilsettes som seniorkonsulent vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 461 600 til brutto kr 547 800 pr år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og etter tilsetting må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til Seksjonssjef Erik Ingebrigtsen ved Forskningsseksjonen, tlf. 959 43 598, e-post erik.ingebrigtsen@ntnu.no

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen ved HR-konsulent Astrid Irene Øie, epost astrid.oie@ntnu.no

 

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-85.

 

Søknadsfrist: 01.11.2017.

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  143285
 • Intern-ID
  SU-85
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger