KRIMINALOMSORGEN HUSTAD FENGSEL

Kriminalomsorgen region vest er et etatsnivå under Kriminalomsorgsdirektoratet med overordna ansvar for straffegjennomføringa i fylka Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Region vest har ca 500 tilsette og har administrasjon i Bergen. Regionen administrerer fem fengsel, tre friomsorgskontor, ein overgangsbustad og Senter for narkotikaprogram med domstolskontroll i Bergen. Arbeidet i kriminalomsorga er utfordrande og vi legg vekt på å ha eit godt fagleg og stimulerande arbeidsmiljø.

Kriminalomsorgen Hustad fengsel er eit fengsel med avdeling for såvel høg som lågare sikkerheit. Det er for tida 28 plassar i avdeling for høg sikkerheit og 32 plassar i avdeling med lågare sikkerheit. Eininga er definert som Naturfengsel og arbeider innanfor rammene av ulike målretta rusmeistringstiltak.

Vår visjon er: Aktiv kriminalomsorg - tryggare samfunn

Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement

VERKSBETJENT

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region vest
 • Nettside
 • Kommune
  Fræna
 • Jobbnorge-ID
  143265
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger