Kriminalomsorgen region sør

Vestfold friomsorgskontor

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Kriminalomsorgsdirektoratet som er overordnet fem regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser. Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 700 ansatte i Vestfold, Buskerud og Telemark. Regionadministrasjonen ligger i Tønsberg. 

Vestfold friomsorgskontor har kontor i Tønsberg. Friomsorgens oppgaver er å gjennomføre dommer på samfunnsstraff, gjennomføre program mot ruspåvirket kjøring, gjennomføre narkotikaprogram med domstolskontroll, følge opp prøveløslatte med møteplikt og prøveløslatte fra forvaring og utarbeide personundersøkelser til bruk i straffesaker, i tillegg til straffegjennomføring med elektronisk kontroll.Rådgiver/Jurist

Rådgiver/jurist Straffegjennomføring med elektronisk kontroll og narkotikaprogram med domstolskontroll – Fast 100% stilling

 Vi søker etter rådgiver/jurist ved straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) samt for saksbehandling i forbindelse med narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) ved Telemark og Vestfold friomsorgskontor.


Straffegjennomføring med EK innebærer at domfelte som oppfyller vilkårene kan gjennomføre ubetinget fengselsstraff i egen bolig med fotlenke. Straffegjennomføringsformen ble innført i 2008 og gjort landsomfattende i 2014. ND ble landsomfattende i 2016 og rådgiveren/juristens oppgave blir bl.a. å representere kriminalomsorgen i disse sakene ved behandling og oppfølging ved domstolene i de to fylkene.

 Telemark og Vestfold friomsorgskontor administrerer gjennomføringen av EK og ND i de to fylkene og det må derfor påregnes reisevirksomhet mellom de to friomsorgsenhetene, henholdsvis for tiden i Skien og Tønsberg. Stillingen som rådgiver/jurist er underlagt friomsorgsleder ved Vestfold friomsorgskontor.

 Arbeidsoppgaver:

 • Behandling av søknader i forbindelse med straffegjennomføring med elektronisk kontroll
 •  Juridisk oppfølging og saksbehandling vedrørende ND saker
 •  Øvrig saksbehandling iht. straffegjennomføringslov og andre juridiske saksområder
 •  Intern og ekstern opplæring

 Søkere må også være innstilt på å utføre arbeidsoppgaver innenfor kriminalomsorgens samlede arbeidsområde, for eksempel prøveløslatte fra forvaring.

 Kvalifikasjonskrav:

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 •  Saksbehandlererfaring
 •  Gode datakunnskaper
 •  Erfaring fra arbeid i kriminalomsorgen eller annen relevant virksomhet vil bli vektlagt
 •  Førerkort klasse B

 Personlige egenskaper:

Søker må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å arbeide målrettet og selvstendig. Gode muntlige engelskferdigheter er også en fordel. Det forventes at man er ansvarsbevisst og strukturert. Videre bør man være fleksibel og ha gode evner til etisk refleksjon. Det forutsettes at man er lojal ovenfor kriminalomsorgens målsettinger og utfører oppgavene etter de lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for arbeidet.

 Tilsettingsvilkår:

Stillingen lønnes som rådgiver i stillingskode 1434 i lønnstrinn kr 451 300 – 508 800 pr år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og ansiennitet. Det trekkes 2 % til pliktig medlemskap i Statens pensjonskasse. De første seks månedene regnes som prøvetid.

 Stillingen er for tiden plassert i Tønsberg, men det må påregnes noe reisevirksomhet mellom de to fylkene.

 Det må ikke være noe å utsette på vandelen til tilsatte i Kriminalomsorgen. Ved tilsetting må uttømmende politiattest fremlegges. Tiltredelse etter avtale.

 Andre opplysninger:

Vestfold friomsorgskontor er en inkluderende arbeidsgiver (IA) bedrift. Kriminalomsorgen har et personalpolitisk mål om at tilsatte i staten skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Vi oppfordrer derfor personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Etter offentlighetsloven § 25, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret til ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

 Mer informasjon om kriminalomsorgen finnes på www.kriminalomsorgen.no.

Informasjon om stillingen gis ved henvendelse til friomsorgsleder Jo Inge Svendsen på tlf. 40 42 18 72/jo.inge.svendsen@kriminalomsorg.no, eller EK-koordinator Stine Faugli Erlien på tlf. 33 20 70 80/stine.faugli.erlien@kriminalomsorg.no

Vi tar kun imot elektroniske søknader. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden "søk stillingen". Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post:

kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på telefon 75 54 22 27.

 Vitnemål og attester bringes til evt. intervju.

 Søknadsfrist: 1. november 2017

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sør
 • Nettside
 • Kommune
  Tønsberg
 • Jobbnorge-ID
  143252
 • Intern-ID
  1434
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger