Kriminalomsorgen gjennomfører straffereaksjoner og varetektsfengsling. Region sørvest har det overordnede ansvaret for kriminalomsorgen i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder, med fengsler og friomsorgskontorer. Regionadministrasjonen er lokalisert i Sandnes.

Agder fengsel er under etablering og fengselsleder skal være sentral i denne prosessen. Fengselet vil bestå av avd. Froland (200 lukkede plasser), avd. Mandal (100 lukkede plasser), avd. Evje, avd. Kleivgrend (Telemark - 28 åpne plasser) og Solholmen overgangsbolig i Kristiansand (15 plasser). Agder fengsel åpner våren 2020, og vil da ha omlag 390 årsverk, med hovedadministrasjon plassert i Mandal.

Fengselsleder Agder fengsel

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sørvest
 • Nettside
 • Kommune
  Mandal
 • Jobbnorge-ID
  143248
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger