Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.

Vil du jobbe hos Fylkesmannen og bidra til utvikling på barnehage- og utdanningsområdet i vår region?

Det er ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, barnehage- og utdanningsavdelingen

Avdelingen har 32 ansatte og er organisert med en avdelingsdirektør. Barnehage- og utdanningsavdelingen er delegert oppgaver fra Utdanningsdirektoratet, og har en bred oppgaveportefølje innen den regionale forvaltningen av barnehage- og skolesektoren. Arbeidet omfatter tilsyn, klagebehandling, tilskuddsforvaltning, oppfølging av statlige satsingsområder, samt informasjon og veiledning.

På utdanningsområdet skal Fylkesmannen være bindeledd mellom Utdanningsdirektoratet og utdanningssektoren, og slik medvirke til at den nasjonale utdanningspolitikken blir fulgt opp av fylkeskommunale, kommunale og private barnehage- og skoleeiere.

Stillingen kan bli tillagt arbeidsoppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområder, men hovedoppgavene vil være:

 • å bidra til kvalitets- og kompetanseutvikling i barnehagesektoren
 • informasjons-, veilednings- og utviklingsoppgaver
 • klagesaksbehandling og tilsynsvirksomhet

Søkere må ha:

 • Relevant høyere utdanning
 • Kompetanse innen forvaltning og erfaring fra arbeid i offentlig sektor
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God kompetanse i bruk av ulike dataverktøy
 • Gode samarbeidsevner og effektiv arbeidsform

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Erfaring fra barnehagefeltet vil bli tillagt vekt.

Fylkesmannen kan tilby:

 • Et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og tverrfaglig virksomhet
 • Avlønning som rådgiver (1434), kr. 451 300 - 517 700, eller seniorrådgiver (1364), kr. 517 700 - 558 500, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Fylkesmannen er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Embetet er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv).

Det er besluttet at Fylkesmannsembetene i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud blir slått sammen 1. januar 2019. Den som tilsettes må regne med mulige endringer i arbeidsoppgaver i forbindelse med sammenslåingen.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr, telefon direkte 22 00 38 01 eller på mobil 913 51 242.

Søknadsfrist: 23. oktober 2017

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  143159
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger