Kriminalomsorgen region sør

Bastøy fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Kriminalomsorgsdirektoratet som er overordnet fem regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser. Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 700 ansatte i Vestfold, Buskerud og Telemark. Regionadministrasjonen ligger i Tønsberg. 

Bastøy fengsel er et lavsikkerhets fengsel med plass til 115 innsatte og med 72 ansatte. Fengselet vil nå kriminalpolitiske mål gjennom endringsarbeid knyttet til økologiske og humanistiske verdier og legger hovedvekt på ansvarsutvikling gjennom målrettede metodiske tiltak. Tiltakene er knyttet til endringsprogrammer, arbeid, skole fokus på humanøkologisk forståelse og fritid. Praktisk trening i å ta ansvar for egen livssituasjon og egen framtid er motivet bak de tiltak som eksisterer ved fengselet. Kontaktbetjentordningen, fremtidsplanlegging og miljøarbeid er basis i dette arbeidet. Bastøy fengsel har egen rusmestringsenhet. Samarbeidspartnere så som skole, helsetjeneste, NAV, bibliotektjeneste og Den norske kirke er etablert med egen virksomhet i fengselet.


Verksbetjent - kokk

Bastøy fengsel har ledig fast 100 % stilling for kokk med fagbrev. Verksbetjenten skal bistå kjøkkensjef med matlaging og -leveranser i samarbeid med innsatte, samt bidra i fengselets butikk ved behov.

Kjøkkenet er, sammen med teknisk avdeling, landbruksavdeling og maritim avdeling, del av arbeidsdriften ved fengselet.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsleder for innsatte på kjøkkenet
 • Ansvar for praktisk opplæring og ledelse i arbeidsoppgaver knyttet til kokkefaget
 • I samarbeid med innsatte og ansatte i avdelingen bidra til å nå avdelingens produksjonsmål
 • Motivere, veilede og instruere innsatte i arbeid og opplæring
 • Andre oppgaver kan tildeles ved behov. 

Kvalifikasjonskrav:

 • Fagbrev eller tilsvarende som kokk 
 • God kjennskap til ik-mat 
 • Det er ønskelig med arbeidsledererfaring eller erfaring fra opplæringsvirksomhet

Personlige egenskaper:

 • Evne til strukturert samarbeid med kollegaer og eksterne aktører 
 • Har interesse for, og evne til rehabiliterings- og relasjonsarbeid 
 • Er lojal og fleksibel 
 • Er initiativrik og selvstendig 
 • Gode formidlingsevner 
 • Har evne til å omsette våre visjoner og verdisyn til praktiske og handlingsrettede tiltak 

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Generelle vilkår:

Stillingen som verksbetjent, st.kode 0275, lønnes fra kr 348 800 – 430 100 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

Det blir trukket 2 % medlemsinnskudd til Statens pensjonskasse. De første seks månedene vil bli regnet som prøvetid.

Det skal ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Utvidet politiattest vil bli krevd av den som tilsettes.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Staten oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten. 

Kontaktpersoner for stillingen: Kjøkkensjef/verksmester Øyvind Johansen tlf. 40034732 eller driftssjef Arne Brekke tlf 97169928. 

Søknadsfrist: 29.oktober 2017

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ring på telefon: 75 54 22 31.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sør
 • Nettside
 • Kommune
  Horten
 • Arbeidssted
  Bastøy
 • Jobbnorge-ID
  143151
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger