NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Økonomiavdelingen
NTNU er inne i en spennende utvikling og er en organisasjon med et budsjett på 8 milliarder kroner og ca 7500 medarbeidere. NTNUs økonomifunksjon har en visjon om å bli Norges mest veldrevne økonomifunksjon innen offentlig virksomhet for å støtte opp under NTNUs forskning, utdanning, formidling og nyskaping.

Seksjon for økonomirådgivning ivaretar prosesslederfunksjon for sentrale økonomiprosesser ved NTNU som innkjøp, regnskap, Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA), inkludert EU og økonomistyring. Seksjonen har 30 ansatte.


Rådgiver/seniorrådgiver – innen økonomi og digitalisering

Ved Seksjon for økonomirådgivning i Økonomiavdelingen er det ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver innenfor prosjektstøtte til eksternfinansiert virksomhet.

 

Vi styrker vårt forbedringsarbeid og søker en som kan bidra til at NTNU har framdrift i arbeidet med å utnytte eksisterende og nye digitale løsninger.

 

Stillingen vil inngå i et team som har ansvar for prosjekt- og økonomistyringsprosessen ved NTNU. Stillingen skal rapportere til seksjonssjefen.

 

NTNU satser på digitalisering og ønsker å være i forkant på digitale plattformer samtidig som vi jobber med å effektivisere eksisterende arbeidsrutiner med bedre utnyttelse av dagens teknologiske løsninger. Du vil arbeide med å utvikle metoder og bruk av teknologiske verktøy som støtte opp om bedre prosjekt- og økonomistyring i organisasjonen. Videre vil du jobbe med både prosjekt- og økonomistyring internt i seksjonen som en del at et team.

 

Vi søker deg som har helhetlig økonomi- og prosessforståelse og god kunnskap om bruk og utvikling av teknologiske løsninger. Samtidig er du en allsidig og fleksibel medarbeider som har interesse for universitetets kjernevirksomhet (forskning, undervisning, nyskapning og formidling) og god forståelse for vår servicerolle. 


Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Støtte og utvikling til bedre økonomistyring

 • Økonomioppfølging av eksternfinansierte prosjekter, herunder prosjektoppfølging, plan- og budsjettarbeid, regnskap, rapportering, avviksanalyser og annet oppfølgingsarbeid.

 • Prosjektdeltakelse i utviklingsprosjekter på tvers i organisasjonen

 • Pådriver, sparringspartner og støttespiller for kompetanse- og tjenesteutvikling innenfor seksjonens forvaltningsområder

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere økonomisk og eller teknisk utdannelse, siviløkonom/master eller tilsvarende

 • Relevant arbeidserfaring og kjennskap til statlig økonomistyring og økonomiske oppfølging av eksternfinansiert virksomhet

 • Relevante IKT-kunnskaper

 • Erfaring fra forbedringsarbeid og prosessutvikling vil bli vektlagt

 • Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper


Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Resultatorientert

 • Evne til å tenke helhetlig og analytisk

 • Evne til å arbeide målrettet selvstendig samtidig som man er del av et team

 • Sosial og godt humør


Vi kan tilby:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver

 • Sterkt fagmiljø og spennende prosjekter

 • Selvstendig stilling i et utviklingsorientert miljø

 • Pensjonsavtale i Statens pensjonskasse

 • Mulighet for boliglån i Statens pensjonskasse 

 • Muligheter for trening i arbeidstiden 

 • Gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag 

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 
Seksjonssjef Sigbjørn Dalen, tlf. 900 600 35, e-post 
sigbjorn.dalen@ntnu.no 

Lønns- og arbeidsvilkår; 
Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 515 600 til kr 684 200 avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statlig ansatte, og den som blir tilsatt, må påregne eventuelle endringer i arbeidsområdet. 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Arbeidssted er i Trondheim.


Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk via denne siden merket med NTNU-nr. 100/17. Attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

 

Søknadsfrist: 24.10.17

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Seksjon for økonomirådgivning
 • Jobbnorge-ID
  143149
 • Intern-ID
  NTNU nr. 100/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger