NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Kommunikasjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon ved NTNU. Våre oppgaver spenner fra forskningsformidling og markedsføring til lederstøtte, nettsideutvikling og alumnivirksomhet. Vi jobber både praktisk og strategisk.

Kommunikasjonsmedarbeider – internkommunikasjon

Kommunikasjonsavdelingen har en ledig stilling som seniorkonsulent/rådgiver i faggruppen "Nett og nyheter". Stillingen er en 100 prosent, midlertidig stilling i ett år. Arbeidssted er Trondheim.

Strategisk og nyttig internkommunikasjon
NTNU er opptatt av at medarbeidere og studenter opplever god kommunikasjonsflyt og at de er godt informert om så vel viktige beslutninger i toppledelsen som nyttig informasjon i arbeidshverdagen. Stillingen krever en person som både kan jobbe strategisk med internkommunikasjon og som også er ytterst skrivefør.

Du skal i hovedsak:

 • være tett på NTNUs organisasjon, kjenne hva organisasjonen er opptatt av
 • informere om viktige beslutninger i NTNUs ledelse og andre fora
 • drive kulturbyggende kommunikasjon
 • delta i avdelingens generelle kommunikasjonsrådgivning

Du vil være en del av avdelingens nyhetsteam som også jobber med ekstern mediehåndtering.

Vi krever:

 • høyere relevant utdanning, minimum tilsvarende bachelornivå, men lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • god kunnskap om digitale medier

Vi ønsker deg som:

 • skriver raskt, lett og er produktiv
 • kan produsere video der det er egnet for internkommunikasjon
 • er initiativrik, fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • evner å jobbe så vel strategisk som praktisk med internkommunikasjon
 • kjenner NTNU godt og har innsikt hvordan den universitetspolitiske dagsorden settes

Vi kan tilby et allsidig og faglig oppdatert miljø. Hos oss vil du finne gode kolleger, en variert arbeidshverdag, utfordrende oppgaver og muligheter for faglig utvikling.

Stillingen lønnes som seniorkonsulent (1363), evt. rådgiver (1434). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 474 300 til kr 547 800 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger fås hos faggruppeleder for Nett og nyheter Tone Kvenild, mobil 901 90 882, e-post tone.kvenild@ntnu.no

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk via denne siden merket med NTNU-nr. 98/17. Søknadsfristen er 24.10.2017.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  143107
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 98/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger